Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Aj krvotvorné kmeňové bunky bojujú proti infekciám. V ohrození si zmenia identitu

VEDA NA DOSAH

Kmeňové bunky v kostnej dreni dokážu podporiť produkciu granulocytov, nevyhnutných na likvidáciu vonkajšieho patogénu.

Krvotvorné kmeňové bunky

Keď telo bojuje s infekciou, hematopoetické kmeňové bunky detegujú poplašné signály a pomáhajú tvoriť granulocyty, ktorých úlohou je napadnúť a zničiť patogén. Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Ľudské telo má k dispozícii účinný systém prevencie a boja proti infekciám, ktorý zabezpečujú imunitné bunky. Výskum vedcov z Ústavu molekulárnej genetiky Akadémie vied (AV ČR), v. v. i., (IMG) ukázal, že okrem nich na akútne ohrozenie reagujú aj krvotvorné kmeňové bunky. Odborníci to zatiaľ potvrdili na zvieracích modeloch. Poznatky by v budúcnosti mohli pomôcť pochopiť, ako optimalizovať imunitné reakcie a predchádzať sepse.

Imunitný systém je zodpovedný za to, že udržuje telo zdravé, a to tak, že produkuje imunitné bunky. Imunitné bunky, ako sú granulocyty, B-lymfocyty a T-lymfocyty, sú zodpovedné za elimináciu a odstraňovanie patogénov – choroboplodných zárodkov či pôvodcov ochorení.

Vedci si však nedávno položili otázku, či ochranu organizmu sprostredkovávajú výhradne zrelé imunitné bunky, alebo či sa na nej môžu podieľať aj iné typy buniek.

Núdzová granulopoéza

Akútne infekcie, ktoré nie sú rýchlo a účinne liečené, môžu viesť k závažnejším stavom, ako je sepsa. Organizmus jej zvyčajne predíde aktiváciou rýchlej a akútnej reakcie na pôvodcu infekcie, čo je proces známy ako núdzová granulopoéza. Vedci z IMG skúmajú núdzovú granulopoézu už takmer desaťročie a potvrdili, že okrem zásadnej úlohy imunitných buniek sa aktivujú aj krvotvorné kmeňové bunky. Tie reagujú na prítomnosť patogénov a vedci objasnili mechanizmy tejto aktivácie. Výsledky štúdie publikoval prestížny časopis The EMBO Journal.

Kmeňové bunky v kostnej dreni si v ohrození zmenia identitu

„Vedeli sme, že krvotvorné kmeňové bunky majú všetky nástroje na to, aby detegovali zárodky v našom organizme, ale nechápali sme, prečo a ako ich to ovplyvní,“ vysvetlila Meritxell Alberich Jordà, vedúca oddelenia hematoonkológie v IMG. Výsledky jej tímu naznačujú, že hematopoetické kmeňové bunky v kostnej dreni sú schopné zmeniť svoju identitu a podporiť tak produkciu granulocytov, ktoré sú nevyhnutné na likvidáciu vonkajšieho patogénu.

„Krvotvorné kmeňové bunky sa rozhodnú zmeniť svoj osud a ohroziť každodenné úlohy, aby pomohli v boji proti infekciám. Prekvapilo nás, že bunky, ktorých úlohou je udržiavať krvotvorbu po celý náš život, budú také flexibilné a budú schopné použiť natoľko sofistikované mechanizmy na likvidáciu choroboplodných zárodkov,“ povedala Karolina Vaníčková, vedkyňa z IMG, ktorá výskum realizovala.

K týmto záverom sa vedci dopracovali pomocou zvieracích modelov. Pri ďalších experimentoch bude potrebné výsledky overiť na ľuďoch. „Dúfame, že nám tieto poznatky v budúcnosti pomôžu pochopiť, ako optimalizovať naše imunitné reakcie, a vyvinúť stratégie prevencie sepsy,“ zakončila Meritxell Alberich Jordà.

Zdroj: TS AV ČR

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky