Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prelomová štúdia odhalila súvislosť medzi poruchami autoimunity a poškodením zubnej skloviny

VEDA NA DOSAH

Súčasťou medzinárodného výskumného tímu boli aj vedci z českej Akadémie vied. Prácu uverejnili v odbornom časopise Nature.

Rekonštrukcia myšacích lebiek z počítačovej tomografie v pseudofarbách, ktoré odlišujú sklovinu (modrá a oranžová) od kosti a zuboviny (zelená). Zdravá myš vľavo, vpravo mutant so zvýrazneným defektom, ktorý vznikol pri tvorbe skloviny. Zdroj: České centrum pre fenogenetiku v centre BIOCEV

Rekonštrukcia myšacích lebiek z počítačovej tomografie v pseudofarbách, ktoré odlišujú sklovinu (modrá a oranžová) od kosti a zuboviny (zelená). Zdravá myš vľavo, vpravo mutant so zvýrazneným defektom, ktorý vznikol pri tvorbe skloviny. Zdroj: České centrum pre fenogenomiku v centre BIOCEV.

Medzinárodný výskumný tím, ktorého súčasťou boli aj vedci z Českého centra pre fenogenomiku a laboratória transgénnych modelov chorôb Ústavu molekulárnej genetiky AV ČR v centre BIOCEV, odhalil nové poznatky o poruche vývoja zubov (amelogenesis imperfecta), ktorá ovplyvňuje zdravie zubov pacientov s autoimunitným ochorením.

Málo známe stavy amelogenesis imperfecta

Štúdia, uverejnená v časopise Nature, vrhá svetlo na málo známe stavy amelogenesis imperfecta u pacientov s autoimunitným polyglandulárnym syndrómom typu 1 (APS-1) a celiakiou.

Ameloblasty, teda bunky zodpovedné za tvorbu zubnej skloviny, sú pri vytváraní odolnej vonkajšej vrstvy zubov závislé od niekoľkých proteínov. Keď imunitný systém tela tieto proteíny napadne, vývoj zubov sa naruší a vedie k vzniku amelogenesis imperfecta, čo je stav charakterizovaný oslabenými odfarbenými zubami ľahko podliehajúcimi poškodeniu.

Táto skutočnosť bola pre lekársku obec dlho záhadou, avšak nová štúdia pod vedením Jakuba Abramsona z Weizmannovho inštitútu v Izraeli ponúka dosiaľ nevídané poznatky.

Výskumný tím, ku ktorého práci významne prispel aj Jan Procházka z Českého centra pre fenogenomiku, využil pokročilé technológie na analýzu fenotypov zubov a objasnil procesy, ktoré v prípade autoimunitných ochorení narúšajú mineralizáciu skloviny.

Autoprotilátky izotypu IgA

Štúdia tiež odhalila, že u väčšiny pacientov s APS-1 a celiakiou sa vyvíjajú autoprotilátky, najmä izotypu IgA, proti proteínom špecifickým pre ameloblasty. Dôsledkom je porucha tolerancie organizmu k týmto proteínom, čo vedie k narušenej tvorbe skloviny.

V prípade celiakie súvisí tento jav zrejme so stratou tolerancie k črevným antigénom, ktoré sú rovnako prítomné v tkanive skloviny. Uvedené zistenia naznačujú nový typ autoimunitnej poruchy závislej od IgA, ktorú vedci súhrnne nazvali autoimunitná amelogenesis imperfecta.

Zdroj: TS AV ČR

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky