Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kvíz zmysly: tretí zmysel zrak

Justína Mertušová

Napriek tomu, že oči sú najmenšími orgánmi v ľudskom tele, zamestnávajú zhruba polovicu nášho mozgu.

Zrak. Zdroj: iStockphoto.com

Zrak. Zdroj: iStockphoto.com

Všetky zmysly nám poskytujú dôležité informácie o okolí, no najviac sa spoliehame na zrak. Oko ako zmyslový orgán zraku zhromažďuje vizuálne informácie a posiela ich ďalej do mozgových okruhov, ktoré tieto informácie spracúvajú. Je to také komplexné a náročné, že mozog venuje viac priestoru zraku než všetkým ostatným zmyslom dohromady.

Otestujte si znalosti o zraku, zdroji 80 až 90 percent všetkých informácií, ktoré prijímame z okolia.

Zdroje:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4238270/, https://www.zeiss.sk/vision-care/better-vision/ako-funguje-zrak/ako-funguje-farebne-videnie.html, https://www.zeiss.sk/vision-care/better-vision/ako-funguje-zrak/komplexny-charakter-ludskeho-oka-od-slepej-skvrny-a-makuly-az-po-zaostrene-a-periferne-videnie.html, https://www.neovizia.sk/liecba-sietnice-a-sklovca/sietnica-makula-sklovec/, https://www.sosovky-kontaktne.sk/slovnik/rohovka-kornea.html, https://www.union.sk/ochorenia-oci/

Koľko odtieňov farieb dokážeme vnímať očami?

V ktorej časti oka sa nachádzajú svetlocitlivé zrakové bunky?

Ktoré zmyslové bunky na sietnici sú zodpovedné za vnímanie jasu a intenzity svetla?

Ktoré zmyslové bunky na sietnici sú zodpovedné za vnímanie farieb?

Koľko druhov čapíkov má zdravé oko?

Aké rozmedzie svetelného spektra dokáže vnímať ľudské oko?

Koľko milimetrov má priemerné ľudské oko?

Ako sa nazýva miesto v oku, ktorým prechádza optický nerv sietnicou do mozgu?

Ako sa volá priehľadné a číre tkanivo, ktoré prekrýva prednú časť očnej buľvy a chráni vnútorné časti oka?

Ako sa označuje dioptrická očná chyba, ktorá spôsobuje zhoršené videnie do diaľky?

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky