Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nová štúdia: Lieky na ADHD môžu úspešne liečiť aj Alzheimerovu chorobu

Galina Lišháková

Vedci tvrdia, že majú dôkazy o účinnosti noradrenalínových liečiv na liečbu tohto typu demencie.

Nad rukou starého človeka sa vznáša ilustrácia mozgu,. v ktorom sa pretrhávajú spojenia medzi neuroprenášačmi, vo vzduchu sú tiež obrysy liekov. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Noradrenalínové lieky sa zameriavajú na neuroprenášač noradrenalín, chemikáliu, ktorú produkujú niektoré nervové bunky a nadobličky. Noradrenalín je známy aj ako hormón stresu, náš organizmus ho totiž pri ňom vylučuje. Má nás pripraviť na to, aby sme ho rýchlo zvládli. Spôsobí, že sa nám zrýchli tep, začneme sa potiť a sme bdelejší.

Noradrenalín však potrebujeme aj za bežných okolností, aby sme dokázali udržať pozornosť, zapamätali si veci a udalosti, vedeli sa učiť, ale napríklad i na to, aby sme dokázali potlačiť nutkanie k nevhodnému správaniu.

Noradrenalínové lieky sa používajú na liečbu rozličných ochorení. U pacientov s ADHD, poruchou pozornosti, ktorá sa môže prejavovať okrem iného hyperaktivitou a impulzívnosťou, zmierňujú tieto jej prejavy. Používajú sa však aj na úpravu krvného tlaku pri určitých akútnych stavoch, napríklad pri infarkte myokardu alebo spinálnej anestézii.

Vedci sa rozhodli preskúmať možný vplyv noradrenalínových liekov na liečbu Alzheimerovej choroby, ktorá patrí medzi neurodegeneratívne ochorenia, pretože na jej začiatku dochádza k zníženiu vylučovania noradrenalínu, čo prispieva k zabúdaniu, ale aj k poklesu nálady – vysvetľuje portál Scitechdaily, ktorý interpretoval ich štúdiu, uverejnenú 5. júla 2022 v Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry.

Skúmali ich dosah na pozornosť aj náladu

V metaanalýze vedci vyhodnotili dáta z devätnástich randomizovaných kontrolovaných štúdií (čiže takých, ktorých účastníci boli náhodne rozdelení do dvoch skupín, pričom jedna z nich užívala placebo). Dokopy do nich bolo zapojených 1811 pacientov.

Podľa Scitechdaily vedci hľadali klinické štúdie, publikované v rokoch 1980 až 2021, v ktorých sa použili na zlepšenie kognitívnych a neuropsychiatrických symptómov u ľudí s neurodegeneratívnym ochorením noradrenalínové lieky, ako sú metylfenidát, atomoxetín a guanfacín.

Desať z týchto štúdií, ktoré zahŕňali 1300 pacientov, skúmalo účinok noradrenalínových liekov na ich orientáciu, pozornosť, pamäť, reč a jej plynulosť a zrakovo-priestorové schopnosti.

Výsledky ďalších ôsmich klinických štúdií, ktoré zahŕňali 425 pacientov, hodnotili účinok uvedených liekov na ich správanie a neuropsychiatrické symptómy, ako sú agitovanosť (nepokoj) a apatia. Tu sa ukázal veľmi pozitívny účinok noradrenalínových liekov na apatiu.

Na čo treba myslieť pri ďalšom výskume

Vedci na základe toho vyhodnotili, že noradrenalínové lieky by s najväčšou pravdepodobnosťou mohli pri liečbe Alzheimerovej choroby pomôcť zlepšiť kognitívne procesy pacientov a liečiť apatiu. Považujú to za veľmi dobrý dôvod pre ďalšie cielené klinické skúšky jej liečby spomenutými liekmi.

Dodávajú však, že najprv treba zvážiť, na aké skupiny pacientov je najvhodnejšie výskum zacieliť. Potrebné je tiež pochopiť, ako vhodne tieto lieky dávkovať a ako môžu interagovať s inými liečivami. Len tak sa môžu minimalizovať ich nevýhody a maximalizovať ich klady.

Zdroje: DOI: 10.1136/jnnp-2022-329136, Scietechdaily, NHS, Streesfix

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky