Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Laboratóriá SAV budú súčasťou medzinárodnej siete EU-NETVAL

VEDA NA DOSAH

Sieť zriadila Európska komisia, aby ochránila zvieratá, ktoré sú používané na vedecké účely.

Ilustračné foto: laboratórium; Pixabay.com /jarmoluk/

Do Európskej komisie pre validáciu alternatívnych metód (EU-NETWAL) sa zaradili laboratóriá Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny (CEM) Slovenskej akadémie vied (SAV).

Vďaka tomuto úspechu sa ústav môže zúčastňovať validačných projektov EURL-ECVAM, poskytovať expertízu, spolupracovať na školeniach a vzdelávaní v oblasti alternatívnych metód.

V spolupráci s expertmi z Európskej únie budú slovenskí vedci pomáhať určiť a overiť vhodné in vitro metódy (teda bez použitia laboratórnych zvierat), ktoré by sa mohli v budúcnosti používať v regulatívnej toxikológii.

„Je to pre nás veľký úspech, ale zároveň aj záväzok. Kľúčovou úlohou bude posilniť ďalší rozvoj laboratórií toxikológie in vitro a stať sa neoddeliteľnou súčasťou zaujímavých projektov EU-NETVAL. Práve podobné medzinárodné skúsenosti obohatia náš ústav o najmodernejšie poznatky v hodnotení bezpečnosti látok in vitro. Touto cestou sa nám môže podariť v niektorých oblastiach čiastočne alebo úplne eliminovať testovanie na zvieratách, prípadne lepšie porozumieť mechanizmom toxicity látok,“ vysvetlil v tlačovej správe SAV Mojmír Mach, riaditeľ Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV.

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV prevádzkuje jedinú chovnú stanicu experimentálnych zvierat na Slovensku.

Pracovisko disponuje nielen in vivo laboratóriami, ale aj modernými laboratóriami na vykonávanie toxikologických štúdií in vitro, a poskytuje aj tréningové aktivity v tejto oblasti.

Viacerí pracovníci ústavu sú členmi Národnej odbornej vedeckej skupiny pre posudzovanie alternatívnych metód pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a členmi Slovenskej národnej platformy pre princípy 3R (Reduce, Refine, Replace) vo vede a výskume.

Zdroj: Tlačová správa SAV 

(DK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky