Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Toxikologička Helena Kanďárová je nominovaná na LUSH Prize 2020

VEDA NA DOSAH

Slovenská vedkyňa Helena Kanďárová z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied sa dostala do užšieho výberu nominácií na prestížnu LUSH Prize, a to hneď v dvoch kategóriách.

Foto: Doktorka Helena Kanďárová, Zdroj: Archív Heleny Kanďárovej

Ocenenie sa udeľuje vedcom za iniciatívu v oblasti bioetiky, ktorá smeruje k tomu, aby došlo k náhrade testovaní na zvieratách. Ocenenie sa udeľuje v piatich kategóriách: lobing (Lobying), povedomie verejnosti (Public Awareness), veda (Science), výučba (Public Awareness), mladý výskumný pracovník (Young Researcher). Doktorka Kanďárová je nominovaná v kategóriách lobing a veda.

V kategórii veda nominovali doktorku Kanďárovú ako členku tímu pracujúcom na vývoji a validácii in vitro protokolu na testovanie podkožnej dráždivosti zdravotníckych pomôcok s použitím rekonštituovaných  tkanivových modelov (Kandarova et al., 2018De Jong et al, 2018). Ide o projekt, ktorý získal už v rokoch 2017 a 2018 prestížne ocenenie od Americkej toxikologickej spoločnosti.

V kategórii lobing bola toxikologička nominovaná za svoje dlhoročné aktivity v oblasti validácie a implementácie in vitro metód v oblasti toxikológie a presadzovanie princípov 3R (z angl. reduction – zníženie počtu zvierat použitých v pokusoch, refinement – zjemnenie použitých metód, replacement – nahradenie experimentálnych zvierat vo výskume) vo vede a výskume, a to tak na Slovensku, ako i v zahraničí.

Víťazov ôsmeho ročníka LUSH Prize vyhlásia v máji, ocenení si odnesú ceny v celkovej hodnote 250 000 libier.

Zdroj: Slovenská akadémia vied

(DK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky