Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Drobné čiastočky magnetitu v ovzduší môžu mať vplyv na rozvoj Alzheimerovej choroby

VEDA NA DOSAH

Látky znečisťujúce ovzdušie sa dostávajú až do mozgu, kde môžu spôsobovať bunkové zmeny a ovplyvniť aj správanie.

Silueta s továrňou na hlave. Zdroj: iStockphoto.com

Odborníci navrhujú, aby sa informácia o hladine magnetitu v ovzduší začlenila do noriem bezpečnosti. Zdroj: iStockphoto.com

Znečistenie ovzdušia v mestách určite neprospieva nášmu zdraviu. Rakovina prsníka, imunitná dysfunkcia, osteoporóza, srdcové problémy, demencia a mnohé iné ochorenia sú spájané so zlou kvalitou ovzdušia. Podľa novej štúdie Technickej univerzity v Sydney by drobné magnetické častice vo vzduchu mohli súvisieť dokonca s rozvojom Alzheimerovej choroby.

Viete, že máte v mozgu magnetit?

Už niekoľko desiatok rokov odborníci vedia, že sa v mozgu nachádzajú drobné častice magnetitu, teda oxidu železnato-železitého. Odborníci si dlho mysleli, že tieto magnetické častice vznikajú ako vedľajší produkt pri spracovaní železa mozgovými bunkami.

V roku 2016 sa však objavila prelomová štúdia, ktorá preukázala, že prevažná väčšina týchto častíc pochádza zo znečisteného ovzdušia. Telom vytvorený magnetit má totiž úplne iný tvar ako častice, ktoré pochádzajú zo znečistenia ovzdušia – a tie sa nachádzajú v našom organizme v pomere 100 : 1.

Austrálski vedci sa v štúdii publikovanej v časopise Environment International zamerali na mechanizmy prepojenia znečistenia ovzdušia s neurodegeneráciou. Tvrdia, že väčšina prípadov neskorého štádia Alzheimerovej choroby je silne ovplyvnená faktormi životného prostredia alebo životného štýlu.

Alzheimerova choroba je progresívne neurodegeneratívne ochorenie, ktoré vedie k strate pamäti, ku kognitívnemu poklesu a k výraznému zníženiu celkovej kvality života človeka. Aj keď genetická predispozícia zohráva veľkú rolu, existuje mnoho ďalších faktorov, ktoré môžu ovplyvniť, či sa u človeka tento stav v priebehu života rozvinie.

Magnetit spôsobuje problémy

Výskumný tím študoval zdravé laboratórne myši a myši, ktoré mali genetickú predispozíciu na Alzheimerovu chorobu. Počas štyroch mesiacov ich vystavili drobným čiastočkám železa, magnetitu a látkam pochádzajúcim zo spaľovania.

„Magnetit je bežne sa vyskytujúca znečisťujúca látka v ovzduší,“ vysvetlila Kristine McGrathová z austrálskej Technickej univerzity v Sydney. „Pochádza zo spaľovania pri vysokej teplote, či už pri priemyselnej výrobe, z výfukových plynov vozidiel, uhoľných elektrární, alebo z požiarov. Ďalším zdrojom magnetitu sú najrôznejšie mechanické procesy – trenie brzdových doštičiek alebo opotrebenie motorov.“ Ľudia častice magnetitu vdychujú a tie potom môžu prechádzať do mozgu.

Ľudia nosiaci masky kvôli znečistenému ovzdušiu z tovární. Zdroj: iStockphoto.com

Znečistené ovzdušie z tovární malo väčšinou vplyv na pľúca, teraz sa ukazuje, že ovplyvňuje aj mozog. Zdroj: iStockphoto.com

Samozrejme, žiadna z testovaných látok znečisťujúcich ovzdušie myšiam nijako neprospela, ako sa dalo čakať. No iba v prípade pôsobenia častíc magnetitu vedci zaznamenali stratu neurónových buniek v hipokampe, oblasti mozgu týkajúcej sa pamäti, a v somatosenzorickej kôre, oblasti, ktorá spracováva informácie a pocity. Odborníci pozorovali zvýšenú tvorbu amyloidných plakov pri myšiach, ktoré mali predispozíciu na Alzheimerovu chorobu.

Okrem toho sledovali zmeny v správaní myší: nastalo zvýšenie stresovej odpovede a úzkosti. Vedci zistili, že magnetit vyvolal v laboratórnych podmienkach imunitnú odpoveď na myších aj ľudských nervových bunkách. Spustil zápal a oxidačný stres, čo viedlo k poškodeniu buniek. To všetko sú pritom patologické zmeny, ktorými sa prejavuje rozvoj Alzheimerovej choroby.

Tieto zistenia sú ďalším dôkazom, že znečistenie ovzdušia je škodlivé pre mozog cicavcov. Výskumníci navrhujú, aby sa hladiny magnetitu začlenili do nových noriem bezpečnosti ovzdušia.

Zdroj: Sciencedaily, New Atlas

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky