Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Českí vedci ako prví na svete objavili mikroplasty aj v plodovej vode a v placente

VEDA NA DOSAH

Ostravský vedecký tím predstavil ako prvý na svete dôkazy o prítomnosti mikroplastov v ľudskej plodovej vode a zároveň v placente.

Vedci analyzovali plodovú vodu žien, ktorým predčasne odtiekla v 37. týždni tehotenstva, na mikroplasty. Po pôrode podrobili výskumu aj ich placentu.

U deviatich z desiatich tehotných žien bola potvrdená prítomnosť mikroplastov a aditív v plodovej vode či placente. Najčastejším materiálom bol polyetylén, ale vzorky vo veľkej miere obsahovali aj stabilizátor používaný pri výrobe PVC. Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

S týmito zisteniami prišli po viac než desaťročnej spolupráci vedci z Hornicko-geologickej fakulty a Fakulty materiálovotechnologickej VŠB – Technickej univerzity v Ostrave (VŠB – TUO) a lekári Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Lekárskej fakulty Ostravskej univerzity a Fakultnej nemocnice v Ostrave (LF OU a FN). Výsledky štúdie boli publikované v prestížnom časopise Chemosphere. Ostravskí vedci sa problematike mikročastíc v ľudskom organizme venujú niekoľko rokov a svojím výskumom priniesli dôležité poznatky.

Vzorky pochádzali od žien, u ktorých nastala komplikácia v podobe predčasného odtoku plodovej vody pred stanoveným termínom pôrodu, teda pred dokončeným 37. týždňom tehotenstva. „U týchto žien štandardne robíme sériu špecifických vyšetrení, ktorých výsledky následne umožňujú ponúknuť žene postup takpovediac šitý na mieru. Súčasťou je tiež odber a vyšetrenie plodovej vody,“ vysvetľuje doktor Richard Špaček, vedúci lekár pôrodných sál FN v Ostrave.

Takto získané vzorky boli následne podrobené analýzam na prítomnosť mikroplastov. Účasť na štúdii teda pre tehotnú ženu ani jej bábätko neznamenala zvýšenú záťaž. Podobne vedci analyzovali po pôrode aj placentu.

Náročná analýza

Analýza vzoriek sa robila pomocou infračervenej mikrospektroskopie. „Dodržať striktne prostredie bez prítomnosti plastov a zabezpečiť, aby nedošlo ku kontaminácii vzoriek od odberu až po vyšetrenie, bolo veľmi náročné. Žiadny z používaných nástrojov nesmel byť vyrobený z plastu a všetky priestory, kde dochádzalo k manipulácii so vzorkami, boli udržiavané v maximálnej čistote,“ približuje proces odberu a merania vzoriek doktorka Kristina Čabanová z VŠB-TUO.

Mikroplasty u 9 z 10 žien

U deviatich z desiatich žien bola potvrdená prítomnosť mikroplastov a aditív v plodovej vode či placente. Výskumníci našli väčšie množstvo týchto častíc v placente než v plodovej vode. Častice mali najčastejšie veľkosť 10 až 50 mikrometrov, pričom najpočetnejšie identifikovaným materiálom bol polyetylén. „Nález polyetylénu nie je prekvapujúci, pretože ide o jeden z najčastejšie používaných plastov na svete. Zároveň sme však často detegovali stabilizátor používaný pri výrobe PVC,“ uviedol inžinier Jan Halfar z VŠB-TUO.

Vplyv na plod a tehotenstvo predmetom ďalšieho výskumu

Cieľom výskumu bolo zistiť, či sa v plodovej vode a placente nachádzajú mikroplasty a aditíva. O vplyve týchto častíc na ľudské zdravie vrátane plodu sa vie stále len málo. Výskumníci tiež upozorňujú na potrebu skúmať prítomnosť častíc s veľkosťou menšou ako mikrometer. „Na to je však potrebné sofistikované moderné prístrojové vybavenie, ktoré v Českej republike zatiaľ nemá nikto k dispozícii,“ upresňuje profesorka Silvie Heviánková, vedúca Katedry environmentálneho inžinierstva VŠB-TUO.

Docent Ondřej Šimetka, prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky FN v Ostrave, zdôrazňuje význam výskumu: „Zmyslom tejto časti výskumu bolo zistiť, či sa mikroplasty nachádzajú okrem placenty aj v plodovej vode, lebo toto nebolo ešte nikdy skúmané. Teraz bude kľúčové vyhodnotiť, či a akým spôsobom môžu tieto látky poškodiť plod či komplikovať tehotenstvo a či je možné znížiť expozíciu týmto kontaminujúcim látkam v priebehu tehotenstva.“

Cieľom aj osveta týkajúca sa ochrany životného prostredia

„Tento náš multiodborový tím sa problematikou mikrónových a submikrónových častíc v ľudskom organizme zaoberá už takmer 15 rokov a už skôr sa podarilo detegovať častice na báze kovov v ľudskej plodovej vode, ale tiež v krčných mandliach či nosných polypoch,“ dodáva profesorka Jana Kukutschová z Fakulty materiálovotechnologickej a prorektorka pre vedu a výskum VŠB-TUO, ktorá naštartovala spoluprácu v tejto oblasti s lekármi FN v Ostrave a OU.

Tím vedcov tiež dodáva, že cieľom ich štúdie nie je strašiť verejnosť alebo odrádzať od tehotenstva. Chcú skôr zvýšiť povedomie o potrebe znížiť znečistenie životného prostredia plastovými látkami a prenášať poznatky do technologického a výrobného sektora. Aj preto je spolupráca lekárov kliniky s vedcami VŠB-TUO taká dôležitá a cenná.

Zdroj: TS HGF VŠB-TUO

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky