Vedecká cukráreň Bratislava

V prednáške sa zameriame na pozitívne, ale aj negatívne aspekty, ktoré súvisia s hraním digitálnych hier. Nikto nepochybuje o tom, že táto záľuba je u mnohých spojená s narastajúcimi problémami. Je pravdepodobné, že už v roku 2024 vstúpi aj na Slovensku do platnosti nová psychiatrická diagnóza „porucha v dôsledku hrania digitálnych hier“. Čo nám jej zaradenie medzi diagnózy hovorí o návykovosti či škodlivosti digitálnych hier? A naopak, čo objasní o súťažnom hraní, v rámci ktorého hráči trénujú niekoľko hodín denne? Majú úspešnejší esports hráči špecifické osobnostné alebo kognitívne vlastnosti? V závere prednášky sa budeme okrem nástrah digitálneho hrania venovať aj tomu, čo je vlastne pri súťažnom hraní dôležitejšie, talent alebo tréning.

Prednášajúci:
Doc. Mgr. Marcel Martončik, PhD., pracuje v Spoločenskovednom ústave Centra spoločenských a psychologických vied SAV v Košiciach a na fínskej Univerzite v Jyväskylä. Predmetom jeho vedeckého záujmu sú rôzne spôsoby, ako zvýšiť dôveryhodnosť a replikovateľnosť behaviorálneho výskumu a snaží sa tieto spôsoby propagovať aj ako spoluzakladateľ Slovak Reproducibility

Otázky pre prednášajúceho môžete zasielať mailom na ncpvat@cvtisr.sk do 11. decembra 2023. Videozáznam z podujatia bude neskôr zverejnený na YouTube CVTI SR.

Vedecká cukráreň Bratislava v článkoch

VIDEO: Geneticky modifikované potraviny – nádej alebo hrozba 21. storočia?

Ing. Jana Libantová, CSc. vyštudovala Chemickotechnologickú fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave odbor kvasná chémia a bioinžinierstvo. Doktorandské štúdium absolvovala...

| VEDA NA DOSAH

VIDEO: Fyzika zemetrasení a seizmické ohrozenie vo svete a na Slovensku

Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., člen Učenej spoločnosti SAV, je profesorom fyziky a vedúcim Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie...

| VEDA NA DOSAH

VIDEO: Je možné zo štruktúry chemickej látky predvídať jej biologickú aktivitu?

Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. v roku 1987 vyštudoval Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po úspešnom ukončení internej vedeckej...

| VEDA NA DOSAH

VIDEO: Žitný ostrov — kto zvíťazí, ropovod či čistá voda pre nás a naše deti?

Ing. Daniel Gemeran pôsobí v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., od roku 2003 vo funkcii generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva....

| VEDA NA DOSAH

VIDEO: Cestovanie v čase z hľadiska modernej fyziky. Sci-fi alebo realita?

Mgr. Vratko Polák, PhD. absolvoval Gymnázium Čachovský rad vo Vrútkach, magisterské štúdium v odbore fyzika, špecializácia teoretická a matematická fyzika,...

| VEDA NA DOSAH