Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Prečo nás ohrozujú povodne?

VEDA NA DOSAH

Mgr. Michal Hazlinger, PhD. je vedecko-výskumný pracovník Slovenského hydrometeorologického ústavu. Je absolventom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Titul Mgr. v odbore Geografia – Kartografia obhájil v roku 2004 a v rovnakom roku nastúpil na interné doktorandské štúdium. To ukončil v roku 2008 obhájením svojej dizertačnej práce na tému: „Povodňová hrozba a povodňové riziko v povodí Stupavského potoka“. V roku 2008 nastúpil na Slovenský hydrometeorologický ústav, odbor Hydrologických výstrah a predpovedí, kde pracuje aj dnes. Od roku 2011 ho je možné vídať na obrazovkách TV JOJ, kde spoluvytvára a moderuje predpoveď počasia. Ako už napovedá aj názov dizertačnej práce, hlavnou záujmovou oblasťou práce Michala Hazlingera sú povodne a s nimi spojené negatívne dopady tejto prírodnej hrozby na ľudskú spoločnosť. V rámci práce na SHMÚ sa zaoberá aj spôsobmi ich predpovedania, mapovania a ochrany pred nimi a vplyvom meteorologických prvkov na vznik a priebeh povodňových situácií. Aktuálne zodpovedá za vývoj hydrologického predpovedného systému na predpovedanie prívalových povodní ako fenoménu, ktorý sa v ostatných rokoch dostáva čoraz viac do popredia a ovplyvňuje svojim výskytom ľudí nielen na Slovensku, ale aj vo svete.

Povodne ľudstvo ovplyvňovali odnepamäti. Stačí spomenúť veľké povodne spomínané napríklad v Epose o Gilgamešovi. Historické záznamy o povodniach máme aj z novšieho obdobia, kedy boli v Európe zaznamenané obrovské povodne v roku 1501 (najväčšia povodeň v povodí Dunaja) či v roku 1784, kedy voda zničila Karlov most v Prahe. Povodne sú tu aj dnes, a dokonca sa zdá, že sú čoraz častejšie a ničivejšie. Ľudia sa snažia proti vode bojovať rôznymi spôsobmi. Prvé zmienky o protipovodňových hrádzach na Slovensku sú až z 13. storočia. V 20. storočí pribudla ochrana proti povodniam v podobe veľkých priehrad. Napriek tomu tu máme povodne aj dnes. V súčasnosti je v kurze ochrana proti povodniam zameraná na zadržiavanie vody v krajine. Či bude úspešnejšia, ukáže až čas. Jedným z najefektívnejších spôsobov povodňovej prevencie je predpovedná služba, ktorá má za úlohu identifikovať blížiacu sa povodeň a podať o nej výstrahu. V príspevku bolo opísané aj fungovanie povodňovej služby na Slovensku a možné jej ďalšie smerovanie.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky