Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Od stopy k páchateľovi – od Šalamúna po nanočipy

VEDA NA DOSAH

RNDr. Barbara Sviežená, PhD. expertka Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru SR. Absolvovala katedru genetiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2001), kde získala titul RNDr. a následne v roku 2005 vedecký titul PhD. V priebehu pôsobenia na fakulte sa zaoberala najmä výskumom DNA reparačných mechanizmov mikroorganizmov, výskumom regulácie bunkového cyklu a prepojenia regulácie a reparačných mechanizmov, ako aj pôsobeniu chemických a fyzikálnych mutagénov na živé organizmy. Je autorkou a spoluautorkou viacerých publikácií vydaných v domácich a zahraničných odborných periodikách, ako aj niekoľkých vedeckých projektov. Od roku 2007 sa zaoberá kriminalisticko-expertíznou činnosťou, lektorskou a poradenskou činnosťou na pôde Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru. Okrem pravidelného vypracovávania znaleckých posudkov pre orgány činné v trestnom konaní z odvetvia biológie a genetickej analýzy, podieľa sa na výskume možností identifikácie biologického materiálu ľudského pôvodu najnovšími metódami analýzy DNA a RNA, detekcie miRNA a mRNA-transkriptov. Je aktívnou riešiteľkou a zodpovednou vedúcou aktivity v rámci Centra excelentnosti bezpečnostného výskumu v spolupráci s Akadémiou Policajného zboru, Farmaceutickou fakultou UK v Bratislave a STU.

Každý z nás sa už stretol s fenoménom „CSI“ a pozastavil sa nad skresleným pohľadom, ktorý ponúka na svet forenznej vedy a praxe. V duchu „CSI“ je získanie stopy označenej napríklad „biologická“ zvyčajne 100 % zárukou určenia páchateľa v blízkej budúcnosti. Stačí pár vzoriek z miesta činu či tela obete, porovnávacie vzorky podozrivých a výsledky sú hotové…. Bohužiaľ, väčšina z nás sa musí vysporiadať so zákonitosťami a schválnosťami reálneho sveta, kde sa veci nedajú ukončiť v priebehu 60 minút vymedzených televíznym časom. Na vyšetrení trestného činu sa spolupodieľa nielen policajná zložka v zmysle vyšetrovateľov, kriminalistov, kriminalistických technikov – ale v neposlednom rade aj práca forenzných vedcov, expertov, ktorí poskytujú relevantné dôkazy vo forme vypracovaných znaleckých posudkov na základe stôp zaistených na mieste činu. Čo vlastne predstavuje práca experta vo forenzných vedách a čo to vlastne forenzná veda je ? Čo všetko sa dnes dá odhaliť a dokázať dostupnými vedecko-technickými a molekulárnymi metódami? Dospeli sme do sci-fi stavu, kde z jednej molekuly vieme určiť kto je páchateľom trestného činu a ako sa skutok stal? Skúsme sa porozprávať o tom, ako sa forenzná veda vyvinula od čias „EUREKA“ legendy o Archimedovi, stredovekých inkvizičných právnych teórií a praxe, kde sa priznanie obvineného považovalo za tzv. korunu dôkazov, až po súčasnú miniaturizáciu, automatizáciu, prenosnosť a zvýšenie citlivosti a presnosti používaných metodík na poli forenznej genetickej analýzy, ktorá umožňuje identifikáciu osoby už z jednej bunky v priebehu niekoľkých sekúnd až minút.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky