Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Aprílová Vedecká cukráreň bude o tom, ako funguje čuch a chuť

VEDA NA DOSAH

COVID-19 mnohých ľudí pripravil o čuch a chuť. O tom, ako tieto zmysly fungujú, bude prednášať docent Ján Bakoš z Biomedicínskeho centra SAV. 

Hoci sú čuch a chuť počas bežného života trochu podceňované zmysly v porovnaní so zrakom alebo sluchom, oba sú dôležité pre príjem potravy, rozoznávanie nebezpečenstva a plnia aj významné funkcie vo vzťahu k sociálnemu správaniu. Správanie cicavcov závisí od rozlišovania sociálne relevantných pachových podnetov, ktoré predstavujú feromóny, ale aj rôzne iné prchavé látky.

Chuť určuje výber a prípravu pokrmu, často je predmetom konverzácie a príjem potravy je spájaný s pocitom pôžitku. Dysfunkcia čuchu a chuti je klinicky spojená s poruchami nálady, nechutenstvom a prejavmi depresie. V súčasnom období celosvetovej pandémie, keď zmena citlivosti čuchu sprevádza aj ochorenia zapríčinené vírusmi, je pochopenie, ako funguje čuch a chuť zvlášť aktuálne a zaujímavé.

Aprílová Vedecká cukráreň sa bude konať opäť bez účasti verejnosti. Otázky pre prednášajúceho môžete napísať do komentára na Facebooku do 12. 4. 2021 alebo ich poslať na vnd@cvtisr.sk. Videozáznam z podujatia bude zverejnený na našom Youtube v apríli 2021.

Docent Ján Bakoš v súčasnosti pôsobí ako vedúci oddelenia neurovied v Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV a ako odborný asistent vo Fyziologickom ústave LF UK v Bratislave. Po obhajobe dizertačnej práce v roku 2007 získal titul PhD. Absolvoval vedecké pobyty v Japonsku, USA a Holandsku zamerané na metodické prístupy potrebné pre kultiváciu neuronálnych buniek a transkriptomické analýzy. Odborne sa venuje experimentálnej neuroendokrinológii, účinkom neuropeptidov na centrálny nervový systém a etiológii neurovývinových ochorení (autizmus, Prader-Willi syndróm).

Vedecká cukráreň je cyklus pravidelných stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. NCP VaT oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí vedia populárnou formou a jednoduchým spôsobom študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Tak ako v každej cukrárni, aj v tejto sa diskutuje v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch. Svoje zohráva tiež mimoškolské prostredie. Témy Vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá cca 90 minút (45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia).

(TL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky