Prof. Ing. Štefan Klein, akad. soch.

23 marca, 2023

Prof. Ing. Štefan Klein, akad. soch., je vynálezca, dizajnér, konštruktér a zakladateľ Ateliéru transport dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Absolvoval Strojnícku fakultu STU v Bratislave a priemyselný dizajn na VŠVU v Bratislave. Pôsobil na Glasgow School of Art and Design a v súčasnosti pôsobí na pôde VŠVU, kde sa podieľal aj na budovaní spoluprác školy s priemyselnými výrobcami, akými sú napríklad Audi, VW, BMW, Ford a pod.

Popri akademickej činnosti spolupracoval na dizajnérskych riešeniach s mnohými výrobcami dopravných prostriedkov na Slovensku i v zahraničí. Získal viacero ocenení a vyznamenaní, napríklad Krištáľové krídlo (2014), Rad Ľudovíta Štúra II. triedy (2015), Zvláštnu cenu ministra kultúry v rámci Národnej ceny za dizajn (2015) a ďalšie.