Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V Austrálii chceme zvíťaziť

VEDA NA DOSAH

Austrália: vizualizácia

Solárne vozidlo pripravované v rámci projektu Solar team Slovakia chce uspieť na pretekoch v Austrálii. Projekt by mal zapojiť študentov a pedagógov dvoch škôl a firiem z praxe do tvorby ideí dlhodobo udržateľného spôsobu dopravy so zárukou nových kreatívnych riešení.

Solárne auto je ideálnou témou pre projekt v slovenskom technickom prostredí s množstvom talentovaných strojárov, elektrotechnikov a dizajnérov.

Aká bola cesta k vašej terajšej profesii?

Na strednej škole som v sebe objavil nadanie pre techniku a moja láska k nej trvala aj na vysokej škole. Kúpil som si starý automobil Tatra 603 za 2 000 korún, ktorý som chcel obnoviť do pôvodnej krásy. V roku 1999 som však odišiel do Holandska a sen o krásnej vyleštenej Tatre sa mi nesplnil. Splnil sa mi však sen o úzkej spolupráci akademického výskumu s každodennou realitou technologických firiem. Ako externý konzultant som v praxi videl, ako pracovné prostredie pozitívne ovplyvňuje kreativitu, inovatívnosť a vášeň pre techniku. Všetci v tíme sme boli zapálení pre projekty, vkladali sme do práce svoj um a nadšenie. Naše diskusie boli produktívne a tvorivé s konkrétnymi výsledkami v prospech jedného cieľa.

Čo vás inšpirovalo pre projekt solárneho auta?

Pracovná atmosféra z Holandska ma natoľko ovplyvnila, že som aj tu na Slovensku chcel vytvoriť prostredie, v ktorom by mladí kreatívni vývojári spoznali pracovnú klímu, inšpirujúcu k tvorivosti. Takéto prostredie a skúsenosť dokáže profesionálne naštartovať mladého človeka, zvýšiť mu sebavedomie a oslobodiť ho od zaužívaných spôsobov vzdelávania. Ak sa mladý človek dokáže správne naštartovať, stáva sa prínosom pre spoločnosť. Svojím pozitívnym postojom dokáže ovplyvňovať svoje okolie, čím zvyšuje vedomostný potenciál krajiny. Solárne auto je ideálnou témou pre projekt, zapadajúci do slovenského technického prostredia s množstvom talentovaných strojárov, elektrotechnikov a dizajnérov. Slovensko nemusí zostať len hostiteľom automobiliek, môžeme sa stať aj krajinou inovátorov.

Už sa začali práce na stavbe solárneho vozidla?

Naším hlavným cieľom je nielen účasť, ale aj víťazstvo na pretekoch World Solar Chalange v Austrálii 2017. Vypracovali sme si prehľad našej konkurencie na pretekoch, aby sme zistili, aké parametre musí náš solárny automobil dosiahnuť, keď chceme vyhrať. Vytvorili sme simulácie jazdy vozidla v nehostinnom austrálskom buši s cieľom predvídať umiestnenie v súťaži. Momentálne sme vo fáze návrhu technologických celkov. Napríklad špeciálny elektromotor, batérie a solárne panely sú už navrhnuté, a to zvyšuje naše šance na víťazstvo. Najväčšou výzvou však zostáva získavanie finančných a materiálnych prostriedkov, bez ktorých sa zhmotnenie sna o stavbe nášho solárneho automobilu nemôže uskutočniť.

Ako funguje solárny automobil?

Palivom solárneho automobilu je, ako napovedá názov, slnečné žiarenie, ktoré sa pomocou solárnych článkov premení na elektrickú energiu. Túto energiu možno uskladniť pre neskoršie využitie v batérii, alebo sa priamo v elektromotore premieňa na pohyb auta. Elektromotor je srdcom automobilu. Na správne fungovanie však potrebuje aj ďalšie zariadenia, ako sú nabíjačka, menič elektromotora, riadiace, ovládacie, zobrazovacie či pomocné prvky. Samotná myšlienka solárnych áut nie je nová, veď prvé pretekárske vozidlá sa v Austrálii predstavili ešte v roku 1987. My však chceme prísť v našom aute s inovatívnymi riešeniami.

Na projekte spolupracuje Žilinská univerzita s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave. Ste s touto spoluprácou spokojný?

Hlavnými piliermi spolupráce sú Štefan Klein, ktorý sa podieľal aj na projekte aeromobilu, a Pavel Choma, pôsobiaci v oblasti vizuálnej komunikácie. Ich skúsenosti sa podpísali pod návrh karosérie a grafickej aj vizuálnej podoby projektu. Vďaka ich návrhom získal náš spoločný projekt výnimočnosť, ktorú nenájdete v žiadnom z konkurenčných tímov. Naša spolupráca s tímom v Bratislave je veľmi zaujímavá, pretože ich práca ma veľa spoločného s estetikou, no aj s funkčnosťou a technikou. Myslím si, že je obohacujúca pre všetkých.

Koľko študentov z oboch vysokých škôl sa do projektu zapojilo?

Na projekte pracuje 26 študentov z oboch vysokých škôl. Elektrotechnici, strojári a informatici zo Žilinskej univerzity v Žiline využívajú pri konštrukcii ultraľahkého automobilu na solárny pohon pokročilé technické riešenia. Ak chceme uspieť, musí byť vozidlo dostatočne bezpečné, ale zároveň ľahké a aerodynamické, s čo najnižšou spotrebou elektrickej energie. Čaká ho 3 000 km naprieč Austráliou, ktoré musí prekonať za približne 34 hodín.

Čo od projektu okrem výhry v Austrálii ešte očakávate?

Celý projektový tím pracuje na vytvorení unikátneho výskumno-vývojového prostredia pre šikovných a ambicióznych študentov. Zelenú tu dostáva kreativita, inovácie, nové myšlienky a koncepty. Toto prostredie bude schopné vytvoriť veľa nových produktov, ale hlavne sebavedomých vývojárov.

Prečo by mali ísť stredoškoláci študovať na vašu školu a zapojiť sa do podobných projektov?

Projekt solárneho automobilu a Solar Team Slovakia vytvára priestor pre šikovných študentov. Projektová výučba prináša nový vietor do vzdelávania a práve mladým študentom umožní rýchlejší štart do profesionálneho života, ale podá pomocnú ruku aj začínajúcim start-upistom. Je to unikátne prostredie, ktorým sa Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave a Žilinská univerzita v Žiline odlišujú od ostatných vysokých škôl na Slovensku. Verím, že tento projekt je len začiatkom v zintenzívňovaní spolupráce medzi študentmi, firmami a vysokými školami.

Juraj Makarovič, foto Frederika ŽigovaDr. Ing. Juraj Makarovič, MTD., pracuje ako výskumný pracovník na Žilinskej univerzite v Žiline v oblasti elektrických pohonov pre automobilový priemysel. Inžinierske štúdium ukončil v roku 1997 na Žilinskej univerzite v Žiline. Na Technickej univerzite v holandskom Eindhovene pôsobil v odbore mechatronika a v roku 2001 získal titul Master of Technological Design (MTD). Zameral sa na elektromagnetizmus a elektromechaniku pre high-tech aplikácie vyznačujúce sa vysokou presnosťou. V roku 2006 získal titul doktora za výskum v oblasti ľahkých polohovacích systémov s vysokou presnosťou. Takmer päť rokov pracoval ako externý konzultant v multidisciplinárnom tíme pre svetového lídra v oblasti litografických technológií na výrobu mikročipov ASML B.V. Počas jedenásťročného pobytu v zahraničí sa stal autorom niekoľkých svetových patentov a publikoval hodnotné vedecké publikácie. Po návrate na Slovensko v roku 2010 pracoval ako návrhár magnetických obvodov a projektový vedúci pre EVPÚ, a. s., v Novej Dubnici. Svoje pracovné skúsenosti využil aj ako riaditeľ vývoja produktov vo firme Secop, s. r. o., Zlaté Moravce. Je iniciátorom myšlienky projektu solárneho auta.

Zhovárala sa: Katarína Géčová, Žilinská univerzita v Žiline

Foto: vizuálizácia: Ľudovit Jedlička, VŠVU

Juraj Makarovič, foto Frederika Žigova

Viac sa dočítate v časopise Quark (číslo 7/2015).

Uverejnila: ZČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky