Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Koronavírus nie je COVID-19

VEDA NA DOSAH

V druhej epizóde špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o vírusoch vysvetľuje docentka Tatiana Betáková, aké sú rozdiely medzi koronavírusmi.  

Koronavírusy sú v súčasnosti známe vďaka vírusu CoV-SARS-2. V ľudskej populácii však kolujú aj iné koronavírusy a, samozrejme, veľa koronavírusov trápi aj rôzne druhy zvierat. V prednáške sa dozviete, aký je rozdiel medzi vírusom CoV-SARS-2 a ochorením Covid-19. Tiež si ozrejmíte, aký je rozdiel medzi jednotlivými koronavírusmi a aké druhy ochorenia spôsobujú u ľudí a v prípade zvierat.

Objasníme tiež, ako sa zo zvieracích koronavírusov môžu stať ľudské vírusy. V závere prednášky sa dozviete, čo je to „tichá“ mutácia a prečo je dôležité sledovať mutácie vírusu CoV-SARS-2. Záznam prednášky je dostupný na YouTube CVTI SR.

Doc. RNDr. Tatiana Betáková, DrSc., je uznávaná vedkyňa a virologička. Prednáša na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, na Katedre mikrobiológie a virológie a je vedúcou vedeckou pracovníčkou vo Virologickom ústave Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave. Venuje sa základnému výskumu vírusu chrípky zameraného na vrodenú imunitnú odpoveď. V roku 2006 získala cenu SAV za popularizáciu vedy za súbor publikácií a mediálnych prezentácií o chrípke s názvom Chrípka – celosvetový problém. V súčasnosti vedie domáce projekty a venuje sa výchove diplomantov i doktorandov.

Nová séria cyklu Veda v CENTRE pozostáva zo 7 online prednášok, ktoré si posvietia na vírusy z rôznych uhlov pohľadu. Séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

(TL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky