Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Získajte štipendium na medzinárodnú letnú školu jadra v Taliansku

VEDA NA DOSAH

Záujemcovia o štipendium pôsobiaci v oblasti jadrovej vedy, inžinierstva a technológií môžu svoje prihlášky poslať najneskôr do 4. júna 2024.

Kampus Polytechnickej univerzity v Miláne v meste Lecco pri jazere Lario.

Letná škola sa bude konať v kampuse Polytechnickej univerzity v Miláne v meste Lecco pri jazere Lario. Zdroj: www.nuclearenergy.polimi.it

Využite jedinečnú príležitosť a prihláste sa na letnú školu! 2. Medzinárodná letná škola o malých modulárnych reaktoroch (SMR) je podujatie organizované Polytechnickou univerzitou v Miláne a European Nuclear Education Network (ENEN).

Konať sa bude od 24. do 28. júna 2024 v kampuse Polytechnickej univerzity v Miláne v meste Lecco pri jazere Lario. Štipendium pokryje všetky náklady spojené s účasťou na letnej škole, prihlásiť sa treba najneskôr do 4. júna (vrátane) 2024.

Kto sa môže prihlásiť?

2. Medzinárodná letná škola o malých modulárnych reaktoroch (SMR) je určená pre mladé talenty. Prihlásiť sa môžu študenti, doktorandi a výskumníci, ktorí sa vzdelávajú a bádajú v oblasti jadrovej vedy, inžinierstva a technológií malých modulárnych a pokročilých reaktorov.

Letná škola ponúka vzácnu príležitosť získať cenné poznatky o ľahkovodných a pokročilých modulárnych reaktoroch, ako aj o mikroreaktoroch, a to prostredníctvom prednášok a diskusií s renomovanými odborníkmi.

Súčasťou programu sú tiež interaktívne workshopy a exkurzie. Podrobnejšie informácie sa dozviete tu.

Štipendium od newcleo

Štipendium poskytuje spoločnosť newcleo zaoberajúca sa malými modulárnymi reaktormi, ktorá pôsobí vo Francúzsku, Veľkej Británii a v Taliansku. Spolupracuje so stovkami vedcov a inžinierov na vývoji pokročilých reaktorov IV. generácie. Jej cieľom je priniesť riešenia, ktoré umožnia uzavrieť jadrový cyklus vďaka opätovnému využitiu použitého jadrového paliva.

Spoločnosť newcleo si uvedomuje význam jadrovej energetiky pre budúcnosť priemyslu a chce, aby bola atraktívna aj pre nadaných mladých ľudí na Slovensku. Rozhodla sa preto podporiť túto letnú školu a poskytnúť štipendium najmenej piatim mladým vedcom.

Prihláste sa ešte dnes

Nenechajte si ujsť túto jedinečnú príležitosť a pošlite požadované podklady na štipendium najlepšie ešte dnes, najneskôr však do 4. júna (vrátane).

Letná škola je určená pre:

 • študentov magisterského štúdia,
 • doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov,
 • študijné oblasti: jadrová veda, inžinierstvo, technológie.

Účastníci navyše získajú približne 3 kredity ECTS.

Čo pokrýva štipendium?

 • Štipendium pokryje všetky náklady spojené s účasťou na letnej škole vrátane registračného poplatku, dopravy, ubytovania a stravy.

Čo treba urobiť?

 • Prihlášku na štipendium treba poslať najneskôr do 4. júna 2024 (vrátane) na e-mail: summerschool@newcleo.com.

Treba poslať:

 • CV v anglickom jazyku,
 • motivačný list pre účasť na letnej škole v rozsahu max. 1 A4 v anglickom jazyku.

Program

 • 24. jún: prednášky o úlohe jadrovej energie v rámci energetickej tranzície, stav vývoja SMR a pracovné skupiny k dizajnovaniu bezpečnostných systémov pre SMR;
 • 25. jún: prednášky a diskusie k realizácii SMR v Kanade, stratégii EÚ v oblasti jadra a k medzinárodnému licencovaniu SMR;
 • 26. jún: diskusia o projektoch spoločnosti newcleo, jadrových zárukách a zapájaní verejnosti do diskusie k projektom SMR;
 • 27. jún: diskusia okolo projektov diaľkového vykurovania, záujmu priemyslu o SMR/AMR a dizajnovaní experimentálnych zariadení;
 • 28. jún: návšteva laboratórií SIET, prezentácie a odovzdávanie certifikátov.

Podrobný program aj s menami prednášajúcich si môžete pozrieť tu.

Zdroj: Seesame

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky