Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Prednáška Jána Lábaja o budúcnosti vodíkového pohonu

VEDA NA DOSAH

Streamovaná prednáška odborníka na vodíkové palivo Jána Lábaja mala veľký úspech. Ak ste ju nestihli pozerať naživo, prinášame jej záznam aj s diskusiou, v ktorej odborník odpovedá na otázky z publika.

V úvode prednášky docent Lábaj hovorí o histórii použitia vodíka pre pohon mobilných strojov, no väčšina prednášky sa venuje najmä vlastnostiam vodíka a jeho využitiu v piestových motoroch. „Kedy budú vodíkové autá dostupné pre ľudí technologicky a ekonomicky? To je veľmi ťažké predpovedať, nie som veštec. Všetko závisí od dostupných technológií,“ odpovedá odborník na divácku otázku v diskusii.

Doc. Ing. Ján Lábaj, CSc. v súčasnosti pracuje v Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom na Katedre didaktiky odborných predmetov, kde prednáša odborné predmety z oblasti strojárstva. Venuje sa simulačným výpočtom z dynamiky tekutín pre priemysel a konzultáciám pre univerzity v oblasti spaľovania, transportu hmoty a tepla. Spolupracuje na úpravách motorov kogeneračných jednotiek pre rôzne alternatívne palivá vyrobené z plastov a iných druhotných surovín. Získal ocenenie za vývoj senzoru s rýchlou odozvou pre meranie teploty plameňa plno rozmerových motorov na NOVTECH‘96 a za riešenie KEGA 3/6167/08. Je autorom a spoluautorom viacerých publikácií.

Veda v CENTRE je podujatie, ktoré pre širokú verejnosť organizuje raz do mesiaca Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Koná sa pravidelne každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod. v priestoroch CVTI SR v Bratislave (s výnimkou mimoriadnych udalostí). Vstup je pre verejnosť voľný.

Septembrová Vedecká kaviareň bola jedným z prvých sprievodných podujatí Festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2020, ktorá sa uskutoční posledný novembrový piatok 27. novembra 2020. Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 Akciami Marie Sklodowska Curie, grantová zmluva č. 954862.

(TL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky