Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Patenty ako základ pre inovácie a pokrok

VEDA NA DOSAH

Hovorí sa, že keď chcete byť úspešní v podnikaní, buď budete v súťaži ekonomicky silní a výrobne efektívni, alebo prídete na trh s niečím novým. Práve druhá možnosť je hybnou silou výskumu profesora Šooša.

Za jeho vynálezcovskú činnosť mu Úrad pre ochranu duševného vlastníctva udelil viac ako 50 patentov a úžitkových vzorov. Ročne k nim pribúdajú 3 – 4 nové. Cieľom prednášky hosťa bolo mladému publiku predstaviť patenty, ktoré realizoval. Profesor Šooš hovoril o skúsenostiach i problémoch pri zavádzaní a realizácii patentov. Študentom tiež ponúkol svoj pohľad na to, ako je na tom Slovensko v porovnaní so svetom z pohľadu ochrany duševného vlastníctva, vymožiteľnosti práv a podpory štátu pri zavádzaní nových myšlienok do praxe.

Kto je Ľubomír Šooš

Prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. je od roku 2007 s malou prestávkou dekanom Strojníckej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. V Ústave výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality na Strojníckej fakulte STU v Bratislave sa profesionálne venuje najmä výskumu a vývoju konštrukčných častí, uzlov strojov i technologických liniek určených na zhodnocovanie odpadov. Za svoju vynálezcovskú činnosť získal prestížnu cenu Jána Bahýľa.

Čo je Vedecká cukráreň

Vedecká cukráreň je pravidelná séria stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Študenti môžu osobne v neformálnej a priateľskej atmosfére stretnúť odborníkov, ktorí vedia hovoriť populárnou formou a jednoduchým spôsobom o vede a výskume.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky