Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Nové dizajny v doprave

VEDA NA DOSAH

Vypočujete si informácie o nezávislom pohľade na automobilitu v rôznych formách a kontextoch prostredníctvom dizajnu, výskumu, projektov.

V prednáške priblížime tému dizajnérskej typológie cez históriu po nové spôsoby navrhovania, konfrontujeme sa s mobilitou mimo klasickej cesty a reinterpretujeme emocionálny vzťah k osobnému automobilu.

Vypočujete si informácie o nezávislom pohľade na automobilitu v rôznych formách a kontextoch prostredníctvom dizajnu, výskumu, projektov, o autentickej dizajnérskej akcii, ktoré nám umožňujú nachádzať stále nové súvislosti. Reč bude taktiež o vnímaní identity značky, reči tvarov, ale aj o dôležitosti predstavivosti dizajnéra v procese navrhovania. Hovoriť budeme aj o tom, ako vníma dizajn široká verejnosť, o vplyve interdisciplinárnej synergie na vývoj konštrukcie, o riešeniach pre ľudí so špeciálnymi potrebami či kontakte s inkluzívnym navrhovaním. Dozviete sa, ako sa ladí komunikácia medzi konštruktérom a dizajnérom. Spomenieme aj tému ikonickosti automobilového dizajnu, pozrieme sa na problém dopravy z pohľadu vizionárskych riešení, architektov a pohľadu urbanistov. Nevynecháme na jednej strane najodvážnejšie výtvarné fantázie v spojení navrhovania a vizuálnej komunikácie, na druhej strane prácu v priestore jedna k jednej.

Pre budúcnosť je dôležité definovať záujem novej nastupujúcej spoločnosti, na ktorú vplýva ekologická a pandemická kríza. Smeruje totiž k novému životnému štýlu a stojí proti stagnujúcemu pohľadu post-postmodernej spoločnosti súčasnosti. Taktiež je treba naplno rozvinúť a využiť prirodzený spôsob navrhovania, preto nesmieme stratiť schopnosť skúmať svet, klásť si nepoložené otázky, formovať vlastnú cestu a nikdy neprestať tvoriť.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube CVTI SR.

Pozrite si

Dizajnér Mgr. art. Martin Baláž, ArtD., sa špecializuje na výskum a vývoj najmä v oblasti transportného a produktového dizajnu. Dlhodobo sa venuje téme automobilu a inkluzívneho navrhovania. Pôsobí v Ústave dizajnu Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Na fakulte vedie Ateliér Baláž, ktorý vznikol na nezávislom intelektuálnom vývoji dizajnu. Vyučuje odborné predmety dizajnérska kresba a dizajnérsky vizuálny jazyk, ktoré sú zamerané na predstavivosť a vyjadrovanie. Vytvoril medzifakultný modul Synergická stratégia v navrhovaní a prednáša na tému automobilový dizajn.

V oblasti dizajnu plavidiel nadviazal spoluprácu s talianskou d’Annunzio University, Chieti–Pescara a nemeckou Coburg University, na ktoré sa pravidelne vracia prednášať alebo organizovať medzinárodné workshopy. Je spoluautorom vysokoškolskej učebnice Karosérie, autorom projektu dizajnerskakresba.sk a spolutvorí dizajnérsky projekt Star Status.

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami a situáciou v oblasti dopravy. Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky ďakuje Slovenskému technickému múzeu – Múzeu dopravy v Bratislave za spoluprácu.

(MAT)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky