Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedcov Čekana a Šajgalíka nadchol 24. ročník AMAVET-u

VEDA NA DOSAH

Tohtoročná súťaž Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) má 44 víťazov. Zaujali najmä technologickými a ekologickými inováciami.

Všetci účastníci FVaT AMAVET 2021. Zdroj: AMAVET

Účastníci 24. ročníka celoštátneho finále súťaže FESTIVAL VEDY A TECHNIKY AMAVET. Zdroj: AMAVET

Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT) sa uskutočnil už po dvadsiatyštvrtýkrát, a to v dňoch 8. a 9. novembra 2021 ako otváracie podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku (TVT).

Kým v predchádzajúcom ročníku mal pre súčasnú pandémiu onlineovú podobu, tentoraz sa udial naživo. Známy slovenský vedec Pavol Čekan zo spoločnosti MultiplexDX daroval organizátorom Festivalu vedy a techniky AMAVET, pre všetkých, ktorí sa na ňom chceli zúčastniť, PCR testy. Virologický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV) im ich zas zadarmo analyzoval.

Slovenská akadémia vied spoločne so Žilinskou univerzitou v Žiline, Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave, Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave sú už piaty rok odbornými garantmi FVAT .

Pavol Šajgalík: Budúcnosť si musíme pestovať už dnes

Za všetkých garantov v otváracom príhovore prehovoril predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík, ktorý zdôraznil význam FVAT už oslovením účastníkov: „Milé budúce kolegyne a budúci kolegovia! AMAVET je jedno z najúžasnejších podujatí, ktoré na Slovensku máme. Dôvod je jednoduchý – budúcnosť si musíme pestovať už dnes, pretože to, čo urobíme dnes, sa prejaví v budúcnosti.“

Biotechnológ Pavol Čekan (vľavo), Predseda SAV Pavol Šajgalík. Foto: Archív PČ, Martin Bystriansky

Biotechnológ Pavol Čekan (vľavo), predseda SAV Pavol Šajgalík. Foto: Archív PČ, Martin Bystriansky

Pavol Šajgalík povedal, že súčasná pandémia má aj pozitívnu stránku. „Uzavreli sa hranice a nič sme nemohli doviezť z Ameriky ani z iných krajín. Vtedy nastúpili úplne kvalifikovaní slovenskí vedeckí pracovníci a zrazu „zachránili“ Slovensko! Všetci si preto uvedomujeme, že tu existujú ľudia so zmyslom robiť dobrú vedu aj v Slovenskej republike. Buďme hrdí na seba a na Slovensko!“

Pavol Čekan: Som šťastný, že ste tu

Povzbudzujúcimi slovami podporil mladých vedátorov aj známy slovenský vedec Pavol Čekan, ktorý pôsobí v oblasti molekulárnej biológie, biochémie a molekulárnej onkológie: „Pozerám sa na vás a vidím, že všetky rady sú zaplnené, vidím vaše oči a cítim z vás, že pre vedu žijete. Tieto projekty ste robili po večeroch a počas voľného času. Prirodzene chcete vyhrať a želám vám veľa šťastia. Aj ja som šťastný, že vás môžeme vidieť a prídem aj na budúci rok a v súťaži vás absolútne podporím. Pre mňa je to úplne niečo nové. O AMAVET-e som veľa nevedel. Som šťastný, že ste tu a prídete aj nabudúce. Keď dnes nevyhráte, tak vyhráte o rok alebo neskôr!“

Súčasťou otvorenia Týždňa vedy a techniky na Slovensku bola pre účastníkov FVAT aj krátka motivačná diskusia s hosťami a podporovateľmi festivalu AMAVET. Pred budúcich vedcov prišiel Róbert Ševčík, generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR, už spomínaní vedci Pavol Šajgalík aj Pavol Čekan a ich hostiteľom bol predseda AMAVET-u Marián Giba.

Moderátor načrtol posolstvo otvorenia Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2021 a začal krátku diskusiu o štyroch témach. Hovorili o skutočnosti, že ak chceme popularizovať vedu a techniku a podporiť mladé talenty, potrebujeme na to adekvátne školy. Zdôraznili potrebu motivovať žiakov k štúdiu prírodných a technických vied a búrať mýtus vedca „v bielom plášti“. A nemenej dôležité je vedieť zrozumiteľne prezentovať publiku vedecké poznatky.

Neúspech posúva poznanie vpred

Z krajských kôl postúpilo do celoslovenského finále 61 súťažiacich so 44 vedátorskými projektmi. Celkový počet účastníkov vrátane sprevádzajúcich učiteľov, odbornej hodnotiacej komisie, hostí a organizátorov bol 120.

Aj napriek vysokej úrovni súťažných projektov, nie všetci mohli zvíťaziť v celoslovenskom finále. Veda je už taká, že neúspech posúva poznanie vpred. Mnohí žiaci si to už v tomto veku aj uvedomujú. Dôkaz o tom prišiel SMS správou od učiteľky Mirky Feretovej z Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove: „Chcem vám všetkým poďakovať za moje deti, ako vždy idú domov z festivalu AMAVET nadšené, plné elánu na ďalšiu prácu! Je skvelé, že ste našli odvahu uskutočniť FVAT prezenčne.“

Výsledková listina 24. ročníka celoštátneho finále súťaže FESTIVAL VEDY A TECHNIKY AMAVET

Laura Ivančová a Katarína Fabuľová dostali na 24. ročníku FVAT AMAVET-u Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského Petra Fedora za najlepší vedecký projekt (Porovnanie komerčných a prírodných dezinfekčných prípravkov a ich vplyv na mikroorganizmy. Zároveň ho pôjdu prezentovať na súťaž Európskej únie pre mladých vedcov (EUCYS). Zdroj: AMAVET

Postupy na prestížne súťaže a výstavy pre mladých vedcov:

 European Union Contest for Young Scientists (EUCYS):

 • Jakub Gál za projekt Efektívna kamera s akcelerátorom násobenia tenzorov a optimalizovanou architektúrou konvolučnej neurónovej siete,
 • Marek Červeň a Martin Pecko za projekt Dekarbonizácia emisných plynov vstrekovaním hydroxidu sodného,
 • Laura Ivančová a Katarína Fabuľová za projekt Porovnanie komerčných a prírodných dezinfekčných prípravkov a ich vplyv na mikroorganizmy.

 Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF):

 • Matej Gurňák za projekt Vývoj komplexného bezpilotného leteckého systému,
 • Lucia Cengelová za projekt Výpočetný dizajn a experimentálna konštrukcia stabilných enzýmov.

Genius Olympiad ART & SCIENCE:

• Erika Halčáková za projekt Prírodný spôsob zlepšenia kvality vlasov.

 International Swiss Talent Forum:

 • Dominika Čerňanská za projekt Optimalizácia lisovania ľaničníka siateho a charakterizácia ľaničníkového oleja.
Lucia Cengelová a Matej Gurňák odprezentujú svoje projekty na Medzinárodnom veľtrhu vedy a techniky Regeneron ICEFF. Zdroj: AMAVET

Lucia Cengelová a Matej Gurňák budú prezentovať svoje projekty na Medzinárodnom veľtrhu vedy a techniky Regeneron ICEFF. Zdroj: AMAVET

MILSET Expo-Sciences Europe (ESE):

 • Vratko Hajdučík za projekt Inteligentná peltierova minichladnička/mraznička/ohrev s temperovaním/dataloger,
 • Dana Trnková za projekt Vplyv umiestnenia úľov na početnosť Varroa destructor.

 Step into the Future:

 • Ramona Valková za projekt Terraforming Venuše,
 • Ondrej Škorňák a Lukáš Hošek za projekt Tlačidlový tester PPP 7E5.

Vernadsky National Contest:

 • Michal Trúchly za projekt Výrobník plastu pre 3D tlač s PET fliaš,
 • Alex Kanderka a Jozef Jabczun za projekt PCB v regióne Zemplín a potenciálne možnosti ich sanácie.

 Cena dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského prof. RNDr. Petra Fedora, PhD., za najlepší vedecký projekt Festival vedy a techniky AMAVET:

 • Laura Ivančová a Katarína Fabuľová za projekt Porovnanie komerčných a prírodných dezinfekčných prípravkov a ich vplyv na mikroorganizmy

 Cena dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského prof. RNDr. Petra Fedora, PhD., za najlepší vedecký projekt v kategórii stredné školy:

 • Erika Halčáková za projekt Prírodný spôsob zlepšenia kvality vlasov.

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského prof. RNDr. Petra Fedora, PhD., za najlepší vedecký projekt v kategórii základné školy:

 • Natália Bucková za projekt Myš domáca a prírodné pachy.

 Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach:

 • Lucia Cengelová za projekt Výpočetný dizajn a experimentálna konštrukcia stabilných enzýmov.

 Špeciálna cena odbornej hodnotiacej komisie:

 • Radovan Štefančín a Aneta Štefančínová za projekt Zavlažíme Saharu morskou vodou?,
 • Matej Drugda a Andrej Drugda za projekt Migračné trasy jeleňa lesného v hornom Novohrade,
 • Lívia Jakubíková a Andrea Klimantová za projekt Duonum?,
 • Jakub Kovaľ a Filip Lajtar za projekt Želé medvedíky aproteáza,
 • Sára Kucková a Petra Peregrinová za projekt Ako zvýšiť zaočkovanosť u študentov,
 • Aneta Štefančínová a Iveta Štefančínová za projekt Geochemická analýza solí na dobývacom území Solivar,
 • Natália Bucková za projekt Myš domáca a prírodné pachy,
 • Júlia Štupáková za projekt EC-games (Education Cards),
 • Matej Kmec za projekt Med – tekuté zlato Slovenska,
 • Tomáš Gaňa za projekt Satelitná navigácia do ruky,
 • Matej Bartoš za projekt Skúmanie magnetického poľa,
 • Lukáš Gališin za projekt Inteligentné ovládanie motorov,
 • Michal Kováč za projekt Fotogrametria,
 • Karolína Mravcová za projekt Vplyv nezdravého životného štýlu na ochorenia chrbtice a ich eliminácia,
 • Michal Novák za projekt Platforma na vývoj automatizovaných systémov auta.

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) – Laureát Ceny za vedu a techniku 2018 v kategórii Popularizátor vedy – je záujmové občianske združenie, ktoré funguje na princípe neziskovej organizácie už 31 rokov! Združuje 4.500 aktívnych členov v 56 kluboch po celom Slovensku, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich budúcu profesiu. Viac na www.amavet.sk.

Zdroj: TS AMAVET
Foto: AMAVET
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky