Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Festivalom vedy a techniky AMAVET sa začína celoslovenský Týždeň vedy a techniky

VEDA NA DOSAH

Podujatie je určené hlavne žiakom základných a stredných škôl, ale aj mladým ľuďom či širokej a odbornej verejnosti.

Všeobecný banner k Týždňu vedy a techniky na Slovensku 2021

Plagát k podujatiu Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2021. Zdroj: CVTI SR

Festival vedy a techniky AMAVET 2021 (FVAT) je prvým podujatím, ktorým sa začína už 18. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2021 (TVT).

Na podujatí sa zúčastňujú zástupcovia organizátorov TVT na Slovensku 2021, a to generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Róbert Ševčík, predseda Asociácie pre mládež, vedu a techniku AMAVET Marián Giba, predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík a ďalší významní hostia z akademickej sféry či rôznych vedeckovýskumných inštitúcií.

„Počas tohto náročného obdobia vnímame dôležitosť a potrebu vedy omnoho viac ako kedykoľvek predtým. Popularizovať ju, hovoriť o najnovších objavoch, propagovať slovenských vedcov a akademikov však má zmysel stále a aj preto sme radi, že sa aj tento rok uskutoční tradičné podujatie, a to Týždeň vedy a techniky na Slovensku, pričom je to už jeho 18. ročník,“ priblížil štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a inovácie Ľudovít Paulis.

Otvorenie 24. ročníka FVAT AMAVET 2021 môžete sledovať o 11.00 hod. prostredníctvom livestreamu.

Prednášky už môžete sledovať

Vyhodnotenie finalistov súťaže za najlepšie bádateľské projekty v oblasti vedy a techniky žiakov základných a stredných škôl z celého Slovenska, ktoré postúpili z krajských kôl do celoslovenského finále súťaže, budete môcť sledovať prostredníctvom livestreamu v utorok, t. j. 9. novembra od 11.00 hod.

V tomto týždni až do 14. novembra prinesie TVT na Slovensku 2021 všetkým nadšencom vedy desiatky prednášok, festivalov, seminárov, workshopov, ako aj ďalších zaujímavých podujatí po celom Slovensku. V dôsledku zhoršujúcej sa pandemickej situácie sa bude väčšina z nich konať online formou.

Bližšie informácie o jednotlivých podujatiach tohtoročného TVT 2021 v rámci celého Slovenska nájdete na webe tyzdenvedy.sk v sekcii Podujatia TVT.

Záujemcovia o vedu si už teraz môžu pozrieť záznam z tematickej prednášky Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ktorú pre nich pripravilo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri CVTI SR. Tematická prednáška je zameraná na hormón oxytocín a jeho možné terapeutické využitie v liečbe niektorých neuropsychiatrických ochorení. Hosťom je RNDr. Jaroslava Babková, PhD., z Fyziologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Prednášku nájdete na tomto odkaze.

Konferencia o popularizácii vedy

V pondelok popoludní o 17.00 hod. vás pozývame sledovať ďalšiu streamovanú tematickú prednášku CVTI SR spolu s odborným workshopom, ktorá sa bude venovať ochrane srdca pred negatívnymi civilizačnými vplyvmi, ako aj prvej pomoci pri záchrane srdca. Hosťami sú Mgr. Branislav Kura, PhD., z Centra experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied v Bratislave a Mgr. Jozef Minár, lektor odbornej prípravy a inštruktor prvej pomoci.

Prednáška s workshopom sa budú streamovať. Ak vás téma zaujala, svoje otázky môžete klásť aj počas prednášky prostredníctvom livestreamu. Záznam z prednášky bude neskôr dostupný aj na YouTube CVTI SR.

Jedným z podujatí, ktoré v rámci TVT 2021 organizuje NCP VaT pri CVTI SR, je aj online konferencia Populárne o vede a technike: Súčasné trendy v popularizácii, ktorá sa uskutoční 10. novembra 2021. Cieľom online konferencie je vytvorenie platformy pre diskusiu zameranú na možnosti popularizácie vedy a techniky v súčasnosti, ako aj šírenie povedomia o potrebe a význame popularizácie. Konferenciu budete môcť sledovať online prostredníctvom livestreamu o 9.00 hod.

Hlavnými organizátormi podujatia sú MŠVVaŠ SRCVTI SR. Spoluorganizátorom je AMAVET. Partnermi podujatia sú Slovenské elektrárne a EPSON. Mediálnymi partnermi sú VEDANADOSAH.sk, časopis Quark, NextechZážitkové centrum vedy Aurelium.

Toto podujatie vzniklo vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Zdroj: Tlačová správa CVTI SR

(MAT)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky