Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Slovenskí vedci – Lukáš Tóth (vodíkové technológie)

Elena Rakúsová

V cykle videí Centra vedecko-technických informácií SR naši vedci približujú svoju prácu.

Krátke predstavenie doktoranda Lukáša Tótha, ktorý pôsobí na Katedre energetickej techniky Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a venuje sa výskumu vodíkového pohonu automobilov.

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.