Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Budúcnosť športu, Arena Infinity

VEDA NA DOSAH

Lukáš Šomodi

„Tému freestylovej haly zameranej na freeskiing a snowboarding som si vybral, pretože som sa tomuto športu venoval na profesionálnej úrovni od mojich 13-tich rokov. Trénoval som s cieľom dostať sa do slovenskej reprezentácie,“ hovorí Lukáš Šomodi, autor víťaznej práce v kategórii Stavebníctvo, geodézia, kartografia na súťaži SOČ 2018. Po dvoch rokoch trénovania prišla Lukášovi ponuka od reprezentačného trénera s návrhom dostať sa na olympiádu. Avšak intenzívne trénovanie prinieslo Lukášovi zranenie, kvôli ktorému musel s týmto športom úplne skončiť.

Popri športe sa venoval aj kresleniu, vďaka ktorému našiel aj po ukončení športovej kariéry prepojenie medzi športom a architektúrou. Vo svojej práci s názvom Arena Infinity navrhol športovú halu, ktorá spĺňa aktuálne požiadavky športovcov, ktorí chcú zdokonaliť svoje schopnosti v extrémnych športoch. „Keďže som sa tomuto športu venoval na profesionálnej úrovni a pohyboval som sa medzi slovenskou reprezentáciou, informácie o vybavení haly športovým zariadením som čerpal z vlastných skúseností. Postupne som si prechádzal každú jednu časť môjho tréningového programu a spísal si kompletný zoznam vecí, vybavenia a zariadení, ktoré atléti na trénovanie potrebujú, plus som tam pridal náčinie, ktoré s tým súvisí a dotvorí pestrosť tohto už aj tak dosť atraktívneho športu. Následne som začal hľadať firmy, ktoré sa venujú zhotovovaniu a predaju takýchto zariadení a začal som s nimi komunikovať o kvalite jednotlivých produktov, či už zo Slovenska, Čiech alebo z anglicky hovoriacich krajín,“ opisuje postup pri začiatku svojej stredoškolskej odbornej činnosti Lukáš.

„Hlavným cieľom mojej práce bolo zabezpečiť, aby mladí športovci predišli zraneniam. Ďalej som chcel zviditeľniť populárne zahraničné športy, ktoré na Slovensku pozná len úzka skupina ľudí. Tak isto som si stanovil za cieľ podporiť šport u detí a mládeže, pretože si myslím, že je lepšie nosiť deti do športového centra, ako ich ťahať z drogového centra. A taktiež mojím cieľom bolo vytvoriť tréningové stredisko, či už pre nadšencov tohto športu alebo pre slovenskú reprezentáciu,“ objasňuje primárne ciele svojej práce, v ktorej z veľkej časti vychádzal zo svojich vlastných skúseností.

Pri tvorení tohto projektu začínal zhotovením náčrtu, ktorý kreslil už 25. apríla 2016 s cieľom tento nákres zhmotniť tak, aby mal kompletnú projektovú dokumentáciu. „Zároveň som hľadal najlepšie miesto, kde by sa tento objekt mohol situovať, či už z hľadiska histórie alebo podľa územného plánu mesta Košice. Následne som si zistil všetky potrebné informácie o stavebných materiáloch a konštrukciách a potom som začal so statikom navrhovať celú nosnú konštrukciu a základy objektu. Akonáhle to bolo hotové aj v programe s priliehajúcimi atribútmi, aby som vedel aplikovať BIM metódu, s architektkou som prediskutoval dispozičné riešenie, ktoré som naprojektoval do finálnej verzie. Ďalej som pracoval na modelovaní jednotlivých športových zariadení, ako napríklad skoky, molitanové jamy, lezecká stena a iné. Potom som stenám, podlahám a stropom definoval ich povrchy, aby som mohol generovať reporty,“ stručne opisuje postup práce, ktorý si zvolil a pokračuje. „Po dokončení spomínaných vecí som sa venoval obálke objektu, aby som tam vedel pridávať a uberať okná a dvere pre rýchlejšiu úpravu. V čase, kedy bola celá stavba naprojektovaná v programe ALLPLAN za pomoci BIM metódy, som mohol generovať rezy, pohľady a pôdorysy, ktoré som okótoval, prípadne tam dokreslil veci, ktoré pre malé množstvo času nebolo možné stihnúť namodelovať. Po vygenerovaní výpisov prvkov jednotlivých konštrukcií som mohol začať pracovať na rozpočte. Prvky, ktoré som neprojektoval v BIM, som musel naceniť v programe CENKROS ako jednotlivé položky. Keď bol hotový už aj rozpočet, mohol som sa sústrediť na písomnú časť mojej práce, technickú správu a elaborát SOČ.”

ukážka návrhu areálu

Po dopísaní písomnej časti svojej práce sa Lukáš mohol začať plne sústrediť na zhotovenie vizualizácie. „Rendre a vizualizačné video som zhotovil v programe 3DS MAX. Ako posledné som strihal vizualizačné video v programe iMOVIE a urobil prezentáciu na moju obhajobu.“ Pri tomto bode nastali menšie komplikácie, ktoré Lukáš tak ako všetky ostatné komplikácie spojené so zhotovovaním projektu bravúrne vyriešil. Pri exporte dát do programu 3DS MAX sa objekt rozložil na trojuholníkové poligóny, ktorých sa pri spájaní dát nazbieralo obrovské množstvo. „Po vyriešení týchto problémov som sa rozhodol zhotoviť 3D model pomocou 3D tlače, ktorá mi ukázala, že pre 3D tlač nestačí urobiť export z programu, v ktorom máte projekt zhotovený ako BIM projekt s množstvom objektov. Po konzultáciách a dodatočnom modelovaní som dospel k finálnej tlači daného objektu.“

Popri zhotovovaní svojho projektu navštívil Lukáš viacero gymnastických a športových hál, pričom zistil, že takýchto športovísk je u nás nedostatok. „Častokrát sa mi stalo, že boli plne obsadené alebo už dopredu rezervované. Z môjho pohľadu usudzujem, že by tento projekt prospel aj rozvoju mesta, aj občanom.“ Lukáš, dnes už študent prijatý na University of Manchester, s menším odstupom času hodnotí svoju prácu stále pozitívne a architektúre sa plánuje venovať naďalej. „Mojím hlavným cieľom je vyštudovať architektúru aj s medzinárodnou kvalifikáciou RIBA. Po dosiahnutí tohto certifikátu by som chcel byť architekt, ktorý bude navrhovať stavby, ktoré nielen skrášlia okolie, ale budú aj napomáhať rozvoju mesta, ľudstva a zároveň budú zlepšovať kvalitu života, chrániť, dokonca zlepšovať životné prostredie.“

 

Spracoval: kolektív NCP VaT pri CVTI SR

Foto: z archívu Lukáša Šomodiho

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky