Značka: SOČ

Darina Bancíková – vykonštruované súdne procesy

V registri významných žien našej histórie môžeme nájsť množstvo osobností, ktoré sa pričinili o rozvoj Slovenska. Medzi takéto osobnosti patrí aj Darina...

| VEDA NA DOSAH

Víťazný projekt „Good Teacher“

Moderná doba si žiada modernú školu, moderné metódy a formy vyučovania. Práve touto problematikou sa zaoberal maturant Miroslav Murin vo...

| VEDA NA DOSAH

Biológia, láska na celý život

 „Už ako malá som mala záujem o morskú biológiu a o biológiu vo všeobecnosti. Dá sa povedať, že už odvtedy...

| VEDA NA DOSAH

Prvá fosília amonita

Fosílie (z latinského fosilis – to, čo je vykopané) sú pozostatky pravekých organizmov, odtlačky tiel týchto organizmov a ich stopy, ktoré...

| VEDA NA DOSAH

Budúcnosť športu, Arena Infinity

„Tému freestylovej haly zameranej na freeskiing a snowboarding som si vybral, pretože som sa tomuto športu venoval na profesionálnej úrovni od...

| VEDA NA DOSAH

EEG ako študentský projekt

Elektroencefalografia, skrátene EEG, je neurologická vyšetrovacia metóda, pomocou ktorej je možné sledovať aktivitu mozgu. Je zrejmé, že ide o čisto medicínsku...

| VEDA NA DOSAH

Budúcnosť extracelulárnej DNA

Bilióny starých či poškodených buniek sú denne eliminované v procesoch bunkovej smrti, akými sú apoptóza, nekróza a netóza, aby sa...

| VEDA NA DOSAH

Voľné radikály v ľudskom organizme

Najznámejšie lekárske časopisy prinášajú v posledných desaťročiach ohromujúce poznatky o veľkom počte chorôb vznikajúcich z nadmernej tvorby voľných radikálov, najmä...

| VEDA NA DOSAH

Staré remeslá nevymierajú, dôkazom je zvonár Róbert Slíž

Zvony tvorili dôležitú súčasť života ľudu. Oddávna boli nástrojom komunikácie, oznamovali ľuďom dôležité informácie, no ovplyvňovali i vývoj architektúry. Zohrávajú...

| VEDA NA DOSAH

Medzinárodný úspech študentiek zo Slovenska vo fyzikálnej súťaži

Študentky Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene Radka Veselá a Andrea Škvareninová zvíťazili v medzinárodnej súťaži Particles4U (Častice pre teba). Súťaž bola...

| Marta Bartošovičová