Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Veda zblízka – FunGlass

Elena Rakúsová

Séria dokumentárnych filmov Veda zblízka ponúkne širokej verejnosti pohľad na vedu a slovenský výskum zblízka.

V meste Trenčín pôsobí od roku 2018 popredné európske vedecké pracovisko v oblasti výskumu skla. Vedci z Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá FunGlass priblížia v tejto časti dokumentárneho cyklu, na čo všetko môže sklo slúžiť a ako sa im pracuje v špecifickom multikultúrnom prostredí.

Veda zblízka

Séria videí mapuje zaujímavé slovenské vedecké pracoviská a ich výskumné tímy, ktoré svojimi výsledkami vo vede neraz dosahujú európsku až svetovú úroveň.

Výskum v oblasti biotechnológií a biomedicíny, výskum v rámci kvantových technológií v súlade s požiadavkami kybernetickej bezpečnosti, výskum v téme vývoja kitov na včasnú diagnostiku vybraných chorôb, sféra pokročilých materiálov a výskum účinkov vitamínu D a jeho potenciálu v prevencii a liečbe respiračných ochorení vrátane nákazy COVID-19. To sú témy cyklu piatich krátkych dokumentárnych filmov z produkcie CVTI SR s názvom Veda zblízka.

Filmy budete môcť nájsť aj na Youtube CVTI SR.

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.