Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Metódy NMR ako ich nepoznáme – výskum materiálov

Marta Bartošovičová

Hosťom aprílovej vedeckej kaviarne pod názvom Veda v CENTRE bol prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc., významný slovenský vedec, elektronik, vedúci Oddelenia zobrazovacích metód v  Ústave merania SAV v Bratislave.

Témou vedeckej kaviarne boli Metódy nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR) ako ich nepoznáme – výskum materiálov. Prof. Frollo vo svojej prezentácii upriamil pozornosť  prítomných na princípy zobrazovania pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie a priblížil jej históriu, ktorá sa začala písať v 20. storočí. Pripomenul, že objavom v oblasti magnetickej rezonancie bolo udelených šesť Nobelových cien. Predstavil 2D a 3D zobrazovacie metódy, prístrojové vybavenie pre NMR zobrazovanie, uviedol príklady, perspektívy a hovoril o najnovších výsledkoch a trendoch.

Prof. Frollo hovoril aj o výsledkoch  cielenej terapie pomocou nanokvapalín a originálnych metódach zobrazovania rôznych vybraných objektov. Zobrazené boli  napr. tenká olejová vrstva, vodič, ktorým preteká jednosmerný elektrický prúd, disketa záznamového média, kovové mince, bankovky (sú vybavené integrovanými skrytými magnetickými znakmi), polymérové vlákna a textílie ošetrené magnetickými nanočasticami, určené pre chirurgiu či chirurgické implantáty. V prezentácii boli zobrazené tiež  kosti, kostná dreň a trabekulárna kosť pri osteoporóze, ľudské zuby, difúzie vody v stavebných prvkoch, vnútorná štruktúra drevín a botanických vzoriek (napr. kávové zrno zelené, 3-D zobrazenie pomaranča).  Medzi ďalšími zaujalo funkčné zobrazenie mozgu, magnetické kvapaliny na báze nanočastíc, ale aj texty napísané nanočasticami.

Magnetickú rezonanciu poznáme ako významný nástroj v medicíne a tiež ako nástroj výskumu v oblasti spektroskopie. Zobrazovanie vnútornej štruktúry materiálov z hľadiska magnetických vlastností posúva latku poznania do oblastí, ktoré boli doteraz skryté.  Základné rozdelenie typov zobrazení v medicíne a biológii – aktívne a pasívne zobrazovanie bio-fyzikálnych parametrov biologických tkanív: a) elektromagnetické pole; b) zvukové pole (tlak, mechanické kmity); c) častice. Aktívne zobrazovanie –  vnútorný zdroj signálov (EKG, EEG, EMK…). Pasívne zobrazovanie – vonkajší zdroj energie (CT, NMR, UZ…).

Oddelenie zobrazovacích metód Ústavu merania SAV realizuje výskum zameraný na riešenie problémov týkajúcich sa zobrazovania biologických a nebiologických objektov pomocou NMR pri magnetickom poli 0.1 a 0.2 Tesla a na báze CT (roentgenovská tomografia). Hlavná orientácia výskumu je na nové zobrazovacie metódy, špeciálne snímače, celotelové zobrazovanie a mikrozobrazovanie. Medzi najvýznamnejšie výsledky medzinárodných vedeckých spoluprác patrí Diagnostika ľudských kĺbových chrupaviek za použitia zobrazovacích metód na báze NMR. Zahraničným partnerom je univ. prof. Dr. Siegfried Trattnig, MR Center, Highfield MR, Department of Radiology, Medical University of Vienna, Austria.

Prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc., bol zodpovedným riešiteľom čiastkovej úlohy v štátnom programe výskumu a vývoja: Budovanie špičkového laboratória so zameraním na NMR. Cieľom projektu bolo budovanie Centra pre NMR materiálové zobrazovanie  v Ústave merania SAV ako súčasti Národného centra NMR. Ide o špičkové laboratórium so zameraním na tomografiu. Jeho hlavné ciele sú: výchova odborníkov pre meracie systémy na princípoch NMR, odborných i vedeckých na báze doktorandského štúdia; pôsobenie ako inkubačné centrum pre podporu vzniku nových výrobkov a technológií; podpora riešenia vedecko-výskumných projektov (vlastné projekty, domáce i zahraničné projekty, odborný servis pre ostatné projekty); podpora činnosti iných centier výskumu a iných projektov (centrá excelencie…).

Podujatie moderovala PhDr. Zuzana Hajdu. Do diskusie sa zapojilo viacero účastníkov. Záujemcovia si mohli prezrieť exponáty, ktoré k téme priniesol prof. Frollo, ako aj výstavku kníh so zameraním na magnetickú rezonanciu.

 

Spracovala: PhDr. Marta Bartošovičová

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky