Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Materiály, ktoré odolávajú tlaku a vysokým teplotám

VEDA NA DOSAH

Peter Tatarko

Počas najbližších 4 rokov ich bude skúmať mladý vedec Peter Tatarko, ktorý sa po trojročnom pobyte na Queen Mary University v Londýne vrátil domov na Slovensko. Priniesol si mnoho cenných skúseností, ale najmä strategického partnera – najväčšieho výrobcu civilných dopravných lietadiel, spoločnosť Airbus.

„Horúcou témou sú dnes hypersonické lety, celkovo vo svete, v Európe, ako aj v Amerike. Airbus sa rovnako snaží svojimi aplikáciami ísť týmto smerom, a to už nehovoríme len o vesmírnych telesách, ale čoraz viac o použití aj pre komerčnú sféru. Podstata tkvie v tom, že všetky tieto vesmírne telesá alebo lietadlá sú charakteristické tým, že v dôsledku ich veľkej rýchlosti, pri návrate do atmosféry z orbitu prechádzajú miestami, kde na povrchu vozidiel vzniká vysoké trenie pôsobením atmosférických plynov. Materiály, z ktorých sú vesmírne vozidlá vyrobené, sú preto veľmi namáhané a musia tieto extrémne podmienky vydržať,“ tvrdí Peter Tatarko.  

Lokálne dochádza na týchto miestach k vysokým teplotám a silnému treniu, a v takom prostredí nemôže väčšina materiálov zachovávať svoje vlastnosti. Výskumník si dal za cieľ vyvinúť v rámci základného výskumu špeciálne keramické materiály pre vysokoteplotné aplikácie, ktoré by takúto záťaž vydržali.   

Peter Tatarko pri jednom zo zariadení ÚACH SAV, ktoré využívajú na spekanie vysokoteplotných keramických materiálov

„Chceme pripraviť materiál s chemickým zložením, ktorý bude aj po vystavení vysokým tlakom a teplotám odolný. Mal by si vytvoriť svoju ochrannú vrstvu, ktorá zabráni poškodeniu súčiastok, dokonca chceme zabezpečiť, aby boli tieto materiály znovu použiteľné. Chceme ich testovať pri teplotách nad 2000 stupňov, kedy žiadny iný materiál nedokáže spoľahlivo fungovať. Keďže vesmírny výskum sa dnes uberá smerom opakovaného využitia vesmírnych vozidiel, naším cieľom je zabezpečiť, aby novo vyvinutý keramický materiál niekoľkonásobne odolával vysokým teplotám,“ povedal Peter Tatarko.

Program Marie Sklodowska-Curie je súčasťou programu Európskej únie Horizont 2020 a podporuje individuálne mobility vedcov. Podmienkou je, aby žiadatelia o grant strávili aspoň 24 mesiacov v zahraničnej výskumnej inštitúcií, ak sa chcú vrátiť domov. Peter Tatarko bude mať po uzavretí grantovej dohody na najbližšie 2 roky 150 000,00 eur na základný výskum keramických materiálov.

„Je veľmi dôležité uvedomiť si, že na Slovensku prístrojové vybavenie máme, pokiaľ hodnotím Ústav anorganickej chémie SAV. Dokonca si trúfnem povedať, že pokiaľ sa jedná o potreby môjho výskumu, je možno aj na lepšej úrovni, ako mala britská univerzita, na ktorej som pôsobil. Toto bola pre mňa silná motivácia, lebo z hľadiska dlhodobej perspektívy som si tu chcel začať budovať svoj tím, svojich doktorandov, svojich spolupracovníkov. Keď máte na čom pracovať, vieme na Slovensko potom priniesť nové témy, nové spolupráce a mám na čom začať stavať. Ak by tu tento základ nebol, ovplyvnilo by to môj návrat,“ dodal Peter Tatarko.

 

Informácie poskytla: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: z archívu Petra Tatarka

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky