Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedci zo Slovenskej akadémie vied namiešali nový biodegradovateľný plast

VEDA NA DOSAH

Na nové riešenie podali aj národnú patentovú prihlášku. Výsledný materiál má lepšie mechanické vlastnosti, najmä pevnosť.

Vpravo: Plastový odpad. Zdroj: iStockphoto.com

Plastový odpad a biodegradovateľný plast zo SAV. Zdroj: iStockphoto.com

Polymérni chemici zo Slovenskej akadémie vied prinášajú novú receptúru biodegradovateľného a kompostovateľného polymérneho materiálu. Jeho podstatou je nový kompatibilizátor, ktorý vybrali zo skupiny kvapalných kaučukov.

Kompatibilizátor je prísada slúžiaca na dosiahnutie lepšej zmiešateľnosti lineárnych polymérov tvoriacich zložky zmesi na prípravu kopolymérov.

Dva druhy biodegradovateľných polymérov. 1. termoplastický škrob/thermoplastic starch (TPS), 2. polyhydroxybutyrát/polyhydroxybutyrate (PHB). Zdroj: Silvia Podhradská/SAV

Dva druhy biodegradovateľných polymérov: vpravo termoplastický škrob/thermoplastic starch (TPS),
vľavo polyhydroxybutyrát/polyhydroxybutyrate (PHB). Zdroj: Silvia Podhradská/SAV. 

Náhrada plastov na báze ropy

Ekonomický a spoločenský význam biologicky odbúrateľných a ekologických materiálov v poslednej dobe zaznamenal prudký nárast. Je preto nesmierne dôležité prinášať koncepcie udržateľnosti, rast recyklačného priemyslu a požívanie biopolymérov ako náhrad plastov na báze ropy, a to najmä v obalovom priemysle.

„Pri použití nového typu kompatibilizátorov vieme vytvoriť biodegradovateľné polymérne zmesi na báze radu rozličných biodegradovateľných plastov s obsahom termoplastického škrobu až 50 percent. Úžitkové vlastnosti týchto zmesí prevyšujú mechanické vlastnosti polyetylénu ako najpoužívanejšieho plastu pre obalové fólie, a to pri výrobnej cene, ktorá vie byť dokonca nižšia v porovnaní s plastami na báze fosílnych palív,“ uviedol profesor Ivan Chodák z Ústavu polymérov SAV, v.v.i.

Na nový materiál podali patentovú prihlášku

V súčasnosti predstavuje využitie biodegradovateľných plastov len niečo vyše 1 percento z celkového objemu aplikácií plastov. Hlavným dôvodom je ich výrazne vyššia cena v porovnaní s plastami vyrábanými z fosílnych zdrojov.

Jedným z možných riešení zvýšenia ich ekonomickej konkurencieschopnosti je príprava zmesí s lacnými polymérnymi zložkami, pričom sa pozornosť venuje najmä škrobu, väčšinou vo forme termoplastickej modifikácie.

Plantáž s gumovníkmi v Thajsku. Zdroj: iStockphoto.com

Plantáž s kaučukovníkmi v Thajsku. Zdroj: iStockphoto.com

„Nový biodegradovateľný plast s termoplastickým škrobom prináša možnosť výrazného zníženia materiálových nákladov na výrobu fólií a lepšie mechanické vlastnosti, najmä pevnosť. Nesmierne nás teší, že po vyše 20 ročnom výskume biodegradovateľných materiálov prinášame ďalšie nové riešenie, ktoré prinesie úžitok pre spoločnosť a udržateľnosť pre ďalšie generácie,“ dodal Ivan Chodák.

Na vývoji predmetnej receptúry sa výrazne podieľala aj firma NOVPLASTA, s.r.o. Šenkvice, najmä formou testovania receptúr v poloprevádzkovom rozsahu pre vyfukované fólie. Na predstavené nové riešenie je podaná národná (slovenská) patentová prihláška. SAV ponúka priemyselným partnerom možnosť vyjadriť záujem a diskutovať o možnostiach a podmienkach využitia patentovaného riešenia pre priemyselné aplikácie.

Zdroj: TS SAV, Encyklopedia Beliana

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky