Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenskí vedci vyvinuli polymérne substráty pre úložné zariadenia

VEDA NA DOSAH

Centrum pre využitie pokročilých materiálov sa zameralo na vývoj pre lítium-iónové batérie.

Batéria. Zdroj: SAV

Centrum pre využitie pokročilých materiálov (CEMEA) Slovenskej akadémie vied (SAV) sa počas roka 2023 sústredilo na vývoj polymérnych substrátov pre úložné zariadenia. Výskum sa zameriaval na ich vývoj pre lítium-iónové batérie na zmiernenie rýchleho poklesu hustoty energie batérie a starnutia.

Batérie s dlhou životnosťou

Výsledky ukázali pozoruhodné zlepšenie poklesu kapacity a životného cyklu. Centrum rovnako vyvinulo hlavné komponenty batérií typu kov-vzduch založené na cenovo dostupných a bezpečných materiáloch. Vzduchové katódy sa pripravili z inovatívnych funkcionalizovaných polymérnych substrátov plnených syntetizovanými nákladovo efektívnymi elektrochemickými katalyzátormi.

Gélový elektrolyt bol vyvinutý pre hliníkovo-vzduchové batérie na zmiernenie tvorby pasivačnej vrstvy a parazitickej reakcie prebiehajúcej na anóde. Výsledky výskumu ukázali, že gélový elektrolyt pripravený na báze katiónových polymérov poskytoval batérie s dlhou životnosťou a s minimálnou stratou napätia a minimálnym samovybíjaním.

CEMEA naďalej pokračuje vo výskume vývoja tuhých elektrolytov pre batérie typu kov-ión a kov-vzduch s cieľom podporiť globálny trend výroby batérií s dlhou životnosťou a bezpečných batérií pre mobilné zariadenia.

Batéria. Zdroj: SAV

Batéria. Zdroj: SAV

Viac o centre

Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV bolo zriadené dňa 1. júna 2017 s cieľom zvýšiť úroveň excelentného nezávislého výskumu a vývoja realizovaného v rámci SAV. Je pokračovaním projektu Centre of Excellence for advanced materials application v rámci výzvy Horizont 2020 Widespread 2014-1 Teaming, ktorý splnil prahové kritériá hodnotenia v 2. kole, získal značku Seal of Excellence a bol odporučený EK na financovanie z národných zdrojov (EŠIF).

Výskum v CEMEA SAV je zameraný na materiálový výskum, nanotechnológie, udržateľnú energetiku a energie, biotechnológie a biomedicínu.

„Veda, najmä v oblasti materiálového výskumu, sa nedá robiť za stolom s ceruzkou a papierom. Do takéhoto výskumu potrebujete obrovské investície. Veľká časť týchto materiálov sa pohybuje na nanoúrovni. Keď to porovnávame s hrúbkou ľudského vlasu, tak sa dostávame do nesmierne malých rozmerov, niekoľko stonásobne menších, a aby sme na tejto úrovni mohli pracovať, aby sme to videli a mohli s tým manipulovať, tak potrebujeme nesmierne drahú prístrojovú techniku, ku ktorej sa z bežných prostriedkov nevieme dostať,“ povedal predseda SAV Pavol Šajgalík.

Zdroj: SAV1, SAV2, VND

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky