Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Návrat do minulosti? Ekologické a udržateľné stavby sú čoraz populárnejšie

VEDA NA DOSAH

Novému trendu sa nevyhlo ani Slovensko. Uvedomovať si konečnosť našich výrobkov je nesmierne dôležité, tvrdia vedci.

Drevo je v súčasnosti opäť v obľube. Zdroj: iStockphoto.com

Drevo je v súčasnosti opäť na výslní. Zdroj: iStockphoto.com

Požiadavky na materiály v stavebníctve sa rokmi menia, dôraz sa dnes kladie najmä na udržateľnosť a schopnosť materiály efektívne recyklovať. Preto je opäť v obľube drevo. Materiály z neho totiž poskytujú nové možnosti použitia.

Európskym trendom je aj znižovanie emisií oxidu uhličitého, čo stavebníkov znova ťahá k drevu. Drevo ako obnoviteľný zdroj totiž významne konkuruje tradičným materiálom s obrovskou uhlíkovou stopou a je zárukou udržateľnej výstavby.

Aj z tohto dôvodu sa v posledných rokoch zvyšuje záujem o drevostavby, ktoré majú bohatú tradíciu a históriu i na Slovensku a u našich českých susedov.

Tlak na recykláciu je čoraz vyšší

„Nikdy v minulosti sa štýl nášho života nemenil tak dynamicky, ako sa mení dnes. Tomu sa musí prispôsobiť aj naše okolie, preto je čoraz väčší tlak na recykláciu, a preto musíme stavať budovy, ktoré sa nielen ľahko postavia, ale sa aj ľahko a účinne prerobia a na konci životného cyklu sa dajú recyklovať. Drevo a materiály na báze dreva týmto požiadavkám absolútne vyhovujú, preto väčšina projektov zameraných na trvalú udržateľnosť kombinuje tieto materiály vo všetkých typoch konštrukcií,“ uviedol Richard Slávik z Ústavu náuky o dreve a drevárskych technológií Mendelovej univerzity v Brne, podľa ktorého je dôležité uvedomovať si životný cyklus a konečnosť našich výrobkov.

Drevo má na Slovensku a v Česku dlhoročnú tradíciu

Použitie dreva v stavebníctve má na Slovensku aj v Česku dlhú tradíciu. „Boli časy, keď bolo drevo jediným stavebným materiálom, ale aj obdobia, keď bolo použitie dreva v konštrukciách dokonca zakázané,“ povedal Slávik.

Drevo má v stavebníctve na Slovensku dlhú tradíciu. Zdroj: iStockphoto.com

Drevo má v stavebníctve na Slovensku dlhú tradíciu. Zdroj: iStockphoto.com

Vplyvom spriemyselnenia a racionalizácie stavebníctva sa v posledných dekádach minulého storočia začali uprednostňovať silikátové a syntetické materiály. Materiály na organickej báze išli do úzadia.

V novom tisícročí, keď stojíme pred výzvami udržateľného staviteľstva a odborníci hľadajú spôsoby, ako znížiť energetickú náročnosť budov a ich uhlíkovú stopu, sa však drevené konštrukcie a drevostavby opäť stávajú atraktívnou alternatívou a dostávajú sa postupne do centra záujmu spoločnosti. V neposlednom rade k tomu podľa Slávika prispela aj únava z materiálov a foriem, ktorými boli ľudia obklopení v uplynulom storočí.

V nosných konštrukciách v súčasnosti prevláda smrek, i keď relatívne dlho sa uvažuje aj o využití listnatého dreva, ktoré je odolnejšie a stálejšie. V porovnaní s minulosťou sa zmenili aj rozmery drevených prvkov a ich kvalita. V posledných desaťročiach sa drevo čoraz viac lepí a účelovo modifikuje, prípadne sa vystužuje, čím sa rozširujú možnosti jeho využitia. V konštrukciách sa môže kombinovať so železobetónom alebo s oceľou, vďaka čomu vznikajú hybridné konštrukcie.

Moderné technológie dokážu vlastnosti dreva zlepšiť

Vďaka moderným technológiám sa dajú prirodzené vlastnosti prírodného materiálu výrazne zlepšiť. Ďalší vývoj sa dá podľa Slávika predpovedať len ťažko, keďže situácia sa stále mení. „V budúcnosti môžeme očakávať ďalší technologický vývoj, musí však prísť vhodný impulz, akým je napríklad nedostatok nejakého materiálu či nový objav,“ zamyslel sa odborník, podľa ktorého možno očakávať nárast drevených stavieb do výšky.

Skeletové stavby a panely s krížom vrstveného dreva už bez problémov fungujú vo viacerých európskych štátoch – v Rakúsku, Nemecku či Škandinávii. „Snaha držať krok s týmito vyspelými krajinami sa dá očakávať aj u nás,“ uzatvoril Slávik.

Slováci a Česi spojili sily

Vedci z Lesníckej a drevárskej fakulty MENDELU spojili sily s kolegami zo Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, kde sa odborníci dlhodobo venujú navrhovaniu a obnove drevených konštrukcií a drevostavieb. Oba regióny už majú s drevom bohaté skúsenosti a pozerajú sa na tento materiál a jeho použitie v konštrukciách z rozdielnych uhlov pohľadu. Jednotlivé oblasti sa však vzájomne dopĺňajú.

Spolupráca odborníkov sa sústredila najmä na transfer poznatkov medzi partnermi a výmenu informácií. Jej vyvrcholením bola séria odborných seminárov a workshopov pre širokú verejnosť v oboch regiónoch a spoločná publikácia, ktorá je voľne dostupná na internete.

Zdroj: TS MENDELU

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky