Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Videokurz DigiWomen z dielne Aj Ty v IT prekročil prvú tisícku účastníčok

VEDA NA DOSAH

Pomáha ženám všetkých vekových kategórií nadobudnúť lepšie digitálne zručnosti vlastným tempom.

Vizuál projektu DigiWomen.

Vizuál projektu DigiWomen. Zdroj: TS

Kurz DigiWoman, ktorý bol spustený len v júni 2021, zaznamenal dôležitý míľnik, keď ním prešla v poradí tisíca účastníčka.

Je súčasťou rovnomenného projektu občianskeho združenia Aj Ty v IT, ktoré organizácia pripravila v spolupráci so spoločnosťou Microsoft s cieľom pomôcť ženám na materskej a rodičovskej dovolenke alebo tesne po nej s návratom do práce. Dnes sa na ňom už zúčastňujú ženy v rôznych životných situáciách.

Čas, ktorý venujú ženy deťom, je nenahraditeľný, často si však vyberá svoju daň a negatívne vplýva na ich kariéru, finančné zabezpečenie a samostatnosť. Len 30 percent žien sa po materskej a rodičovskej dovolenke vráti na rovnakú pozíciu, z akej odchádzali.

Základné piliere projektu

Projekt DigiWomen ponúka možnosť pripraviť sa na návrat do práce oprášením starých počítačových zručností i získaním nových, ktoré sú pri pracovných pohovoroch žiadané. Absolvovať ho môžu všetky ženy bez ohľadu na ich aktuálnu životnú situáciu a vek.

Projekt vznikol v roku 2020 a v počiatkoch ponúkol online workshopy v dvoch úrovniach náročnosti pre 85 žien. Dnes prebieha formou zrozumiteľného a prístupne koncipovaného videokurzu.

Účastníčky naučí pracovať s balíkom Office 365, najmä s Excelom – jednou z najčastejších požiadaviek pri pracovných pohovoroch. Videokurz ponúka ženám zároveň časovú flexibilitu. Môžu ho absolvovať vtedy, keď im to najviac vyhovuje. Celý kurz má 12 hodín a stojí len 15 eur. Ideovým garantom je lektor Peter Belko.

Ohlasy na kurz boli zatiaľ skvelé. Pravidelne sa v nich opakuje spokojnosť so spôsobom vysvetľovania a samotným obsahom kurzu: „Skvelý kurz, vhodný pre začiatočníkov, ale aj pre pokročilých. Niektoré veci boli pre mňa novinka, iné som vedela, ale bolo dobré si ich znova pripomenúť a precvičiť,“ napísala v hodnotení jedna z účastníčok.

Projektová manažérka Aj Ty v IT pre dospelé ženy Veronika Pizano vidí jasný posun v sebavedomí samotných žien: „Účastníčky, ktoré kurz absolvujú, vedia, že sa k nemu môžu kedykoľvek vrátiť a pripomenúť si funkcie, ktoré možno budú potrebovať. Mať takúto podporu im dáva možnosť sústrediť sa na ďalšie výzvy v práci, do ktorej sa vrátili po dlhšom čase, alebo na novej pracovnej pozícii.“

Ženy v informačných technológiách

Projekt DigiWomen vznikol vďaka podpore spoločnosti Microsoft, ktorej dlhodobým cieľom je posilňovanie digitálnych zručností vo všetkých vekových kategóriách a pritiahnutie viac žien do oblastí IT.

„So stále nízkym zastúpením dievčat a žien v IT na Slovensku, ale aj vo svete si Aj Ty v IT osvojilo stratégiu, ako vzbudiť záujem o digitálne témy už vo veľmi ranom veku. Prostredníctvom interaktívnych lekcií, zvyšovania povedomia a organizovania stretnutí ich účastníčky získavajú potrebnú sebadôveru a sebaúctu, aby sa dostali na ďalšiu úroveň. Aj Ty v IT učí účastníčky stotožniť sa s úspechmi iných a neúspechy brať ako dôležitú súčasť napredovania,“ hovorí Sylvie Laffarge, riaditeľka Microsoftu pre filantropiu v Európe.

Práve spolupráca s IT spoločnosťami je pre nárast žien kľúčová, pretože ženy, ktoré absolvujú kurzy a snažia sa vstúpiť do IT, potrebujú aj na strane zamestnávateľa ústretovosť a pochopenie pre situáciu, v akej sa nachádzajú.

„My v Microsofte cítime pokoru a privilégium, že môžeme spolupracovať s Aj Ty v IT a sprevádzať ju, aby sme dosiahli ešte silnejší vplyv pomôcť dievčatám a ženám získať ľahší prístup do IT pracovného sveta, ba dokonca aj podporiť ich snahu vybudovať si vlastné podnikanie,“ dodala Laffarge.

Ilustračný obrázok ženy za laptopom. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok ženy za laptopom. Zdroj: iStockphoto.com

Občianske združenie Aj Ty v IT

Vzniklo v roku 2012 s cieľom motivovať a podporovať dievčatá a ženy v oblasti informačných technológií. Zámerom združenia, ktoré vyjadruje motto technológia nemá pohlavie, z anglického technology has no gender (pozn. red.), je budovať technologicky rovnú spoločnosť a dosiahnuť, aby sa ženy stali priamou súčasťou technologickej budúcnosti.

Združenie svojimi aktivitami búra spoločenské stereotypy o pôsobení žien v IT, venuje sa budovaniu komunity a vzdelávaniu dievčat od 8 rokov cez stredoškoláčky až po špeciálne kariérne programy určené pre dospelé ženy. Spolupracuje tiež s IT fakultami vysokých škôl.

Za necelých desať rokov činnosti prešlo jeho workshopmi, kurzami a akadémiami viac ako 25-tisíc dievčat, žien i učiteľov z celého Slovenska.

V roku 2020 získalo združenie nomináciu na prestížnu cenu UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education.

 

Zdroj: TS (JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky