Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Vie tvoj mobilný telefón o tebe viac ako ty sám?

VEDA NA DOSAH

V posledných rokoch nastal obrovský rozmach a rozvoj nových typov zariadení označovaných tiež ako inteligentné objekty (z angl. smart objects). Stávajú sa čoraz viac výkonnejšími, inteligentnejšími, majú väčšiu pamäť (úložisko), disponujú rôznymi zabudovanými senzormi, pričom sú čoraz menšie, tenšie a ľahšie. Inteligentné objekty môžu byť ľubovoľné fyzické objekty, ktoré sú schopné získavať (odosielať informácie) do prostredia alebo zobrazovať dáta prijaté z riadiacej jednotky. Inteligentnými objektmi sú aj rôzne senzory, ktoré produkujú dáta.

Jednou z kľúčových úloh je riadenie takýchto objektov za účelom zabezpečenia ich efektívnej prevádzky, optimálnej spotreby energie a pod. V tejto oblasti je stále niekoľko nezodpovedaných otázok a problémov, ktoré treba vyriešiť. Tieto výzvy sú väčšinou z oblastí bezpečnosti, dôveryhodnosti, štandardizácie a interoperability medzi inteligentnými objektmi. Okrem vyššie uvedených výziev je tiež potrebné zaoberať sa otázkou veľkého množstva dát, ktoré sú výsledkom činnosti inteligentných objektov. Ako vhodným riešením sa ukazuje použitie Cloud Computingu pre zber, spracovanie a analýzu dát z heterogénnych prostredí.

Kto sú Ján Maťo a Ján Zelenka

Ing. Ján Maťo je študentom doktorandského štúdia FIIT STU v Bratislave na pracovisku Ústavu informatiky SAV. Vyštudoval odbor počítačové a komunikačné systémy a siete na FIIT STU. Hlavná oblasť jeho výskumu sa týka internetu vecí s využitím strojového učenia a objavovaním skrytých poznatkov v dátach.

Ing. Ján Zelenka, PhD. je mladý vedeckovýskumný pracovník Ústavu informatiky SAV. Vyštudoval odbor automatizácia – bezpečné riadenie procesov na KRIS ŽU v Žiline. Hlavnou oblasťou jeho výskumu sú vyhľadávacie techniky, biologicky inšpirované metódy riadenia a koordinácie skupiny mobilných robotov, optimalizácia a rozvrhovanie výrobných procesov.

Čo je Vedecká cukráreň

Vedecká cukráreň je pravidelná séria stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Študenti môžu osobne v neformálnej a priateľskej atmosfére stretnúť odborníkov, ktorí vedia hovoriť populárnou formou a jednoduchým spôsobom o vede a výskume.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky