Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Ako ukradnúť hlas, ako odmerať emócie a iné tajomstvá ľudskej reči

VEDA NA DOSAH

Hlas nesie informáciu, aké prežívate emócie, či ste pod stresom alebo ako postupuje liečenie vašej choroby. Prednáška nám podala stručný prehľad o technológiách automatického spracovania reči a ich výskume, vývoji i aplikácii v informačných systémoch.

Automatické spracovanie rečového signálu je v súčasnosti široko využívaným zdrojom rôznych informácií. Automatické rozpoznávanie reči dokáže zapísať do textu, čo človek hovorí. Syntéza reči zas dokáže vytvoriť syntetický hlas na nerozoznanie od toho vášho. Automatická identifikácia jazyka zistí, v akom jazyku má s vami informačný systém komunikovať či z ktorej časti Slovenska pochádzate. Z reči sa identifikuje vaše pohlavie, odhadne vek a podľa hlasu sa dá overiť identita rečníka.

Kto je Milan Rusko

Ing. Milan Rusko, PhD. je vedúcim oddelenia analýzy a syntézy reči na Ústave informatiky Slovenskej akadémie vied. Jeho vedecká činnosť sa v minulých rokoch zameriavala na viaceré projekty, napríklad Východoeurópske rečové databázy pre tvorbu hlasom ovládaných telefónnych aplikácií, Rečové technológie pre moderné telekomunikačné a informačné systémy a služby, Automatizované, hlasom ovládané telekomunikačné systémy a ich aplikácie či Globálny bezpečnostný manažment riadenia letovej prevádzky. V súčasnosti vedie národný projekt Automatické hodnotenie akútneho stresu z reči a je spoluriešiteľom projektu Automatické titulkovanie audiovizuálneho obsahu pre osoby so sluchovým postihnutím.

Čo je Vedecká cukráreň

Vedecká cukráreň je pravidelná séria stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Študenti môžu osobne v neformálnej a priateľskej atmosfére stretnúť odborníkov, ktorí vedia hovoriť populárnou formou a jednoduchým spôsobom o vede a výskume.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky