Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prežiť zážitok na vlastnej koži sľubuje projekt Mineworld

VEDA NA DOSAH

projekt Mineworld

Do pred-inkubačného pobytu v Startup centre TUKE sa v rámci 6. kola súťaže „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“ dostal aj projekt Mineworld. Chce poskytnúť maximálne využitie podzemných, ideálne banských priestorov nielen na ukážku histórie a súčasnosti baníctva, kde virtuálna a rozšírená realita spoločne s úpravou priestoru majú priniesť zážitok prítomného okamihu. S vôňami, chuťami, vnímaním. Zážitok má byť prežitý na vlastnej koži. V časti, ktorá je náučná, má každý skúsiť jednotlivé časti dobývania, ako v minulosti tak aj v súčasnosti. Ako projekt Mineworld bude vyzerať sme sa opýtali Lucie Domarackej.

S. CIGÁŇOVÁ: Ako vznikla myšlienka pustiť sa do takéhoto projektu?

L. DOMARACKÁ: Projekt vznikal dlhšie. Po návšteve viacerých prevádzok v zahraničí sa začal formovať nápad spojiť všetko, čo sme zažili a videli do jedného priestoru. Keďže sme všetci z fakulty BERG, naše nápady vždy skončili pri využití nevyužitých banských priestorov, ktoré sa už u nás nachádzajú.

S. C.: Čo má váš projekt riešiť?

L. DOMARACKÁ: Spojenie histórie, nových technológií, zábavy a poučenia. Má to byť maximálne využitie podzemných, ideálne banských priestorov nielen na ukážku histórie a súčasnosti baníctva, ale virtuálna realita spoločne s úpravou priestoru majú priniesť zážitok prítomného okamihu. S vôňami, chuťami, vnímaním.

Výnimočnosť projektu spočíva v myšlienke zrealizovať banské dielo tak, aby mal návštevník príležitosť bezpečne si vyskúšať niektoré technológie a postupy súvisiace s ťažbou v bani, a tým mu poskytnúť zážitok a skúsenosť. Ďalšou zaujímavosťou navrhovaného projektu je prepojenie banského múzea s virtuálnym svetom za účelom osloviť mladú, modernú generáciu a zaujať aj staršiu generáciu, ktorá je odchovaná na jednoduchých prehliadkach a odbornom výklade.

S. C.: Vysvetlite prosím, ako má princíp fungovať.

L. DOMARACKÁ: Po prispôsobení a sprístupnení zvoleného banského priestoru verejnosti bude možné poskytnúť návštevníkom ucelené informácie z oblasti charakteristiky dobývacieho priestoru, samotnej geológie ložiska až po ťažbu nerastov nachádzajúcich sa v ložisku.

Súčasťou bane bude stála expozícia banskej techniky a technológie a výstava významných geologických exponátov patrične usporiadané podľa historického vývoja ťažby na Slovensku s ohľadom na dobývaný nerast.

„Zážitok nemá byť len sprostredkovaný, ale aj prežitý na vlastnej koži.“

V časti, ktorá je náučná, každý skúsi jednotlivé časti dobývania, ako vminulosti, tak aj v súčasnosti. Každá expedícia si zvolí storočie a nerast dobývania a prostredníctvom virtuálnej reality bude prechádzať baňou a vnímať celý chod ťažby všetkými zmyslami.

V časti, ktorá poskytuje aj iné ako banícke zážitky, budú priestory využité na čistú zábavu. Či už na hry, šport, občerstvenie, atď.

S. C.: Pre koho je vaše riešenie určené, resp. čomu má pomôcť?

L. DOMARACKÁ: Vzhľadom na nosnú myšlienku projektu možno potenciálnych zákazníkov rozdeliť do dvoch segmentov:

Prvý segment predstavuje skupinou obyvateľstva, ktorá má záujem o zážitkový turizmus na Slovensku, čo je v dnešnej dobe vplyvom zníženej bezpečnosti obľúbených turistických destinácií čoraz viac žiadané. Slovensko sa možno v dnešnej dobe ešte považovať za relatívne bezpečnú krajinu, odráža sa to na náraste domácich, ale aj zahraničných turistov. V posledných 3 rokoch to bol medziročný nárast o viac ako 10 %. Celkový počet domácich a zahraničných návštevníkov turistických zariadení na Slovensku v roku 2016 predstavoval 5 023 629. Ak budeme počítať len s 1 % návštevníkov, v prepočte na mesiac to bude predstavovať návštevnosť 4 000 osôb.

Druhý segment trhu predstavujú základné, stredné a vysoké školy, ktoré by prostredníctvom exkurzii mohli u nás realizovať doplnkové praktické vzdelávania. V roku 2016 študovalo na Slovensku 754 973 osôb, ktoré taktiež predstavujú časť potenciálu nášho trhu.

S. C.: Na čom treba v rámci vášho projektu ďalej pracovať? Čo treba dotiahnuť?

L. DOMARACKÁ: Keďže sa nachádzame v štádiu nápadu, myšlienky, najťažšie bude preniesť naše predstavy do reality. Potrebné bude daný nápad rozčleniť a naplánovať na viacero čiastkových cieľov v určitom časovom intervale. Na základe toho budeme môcť korigovať a rozvíjať naše myšlienky a nápady.

S. C.: Čo bolo na vašom projekte najťažšie? Čo naopak išlo hladko?

L. DOMARACKÁ: Ľahko nám išlo formulovať myšlienky, nájsť spoločné styčné body v definovaní problémov v samotnom zadaní start-upu. Najťažšia bude samotná realizácia. Skĺbenie viacerých odborov, technicky správna realizácia, rešpektovanie legislatívnych požiadaviek pri špecifickom odbore baníctva a podnikaní v ňom.

S. C.: Čo očakávate od pobytu v Startup centre TUKE?

L. DOMARACKÁ: Očakávame pomoc v podobe konzultácií a mentoringu, čo už v podstate začalo. Tiež sa tešíme na odborné vzdelávanie. Očakávame pomoc so získaním a používaním priestorov na našu dennú prevádzku. Dúfame v technickú a propagačnú podporu, tiež podporu pri stretávaní sa s potencionálnymi partnermi a investormi.

Pevne dúfame, že náš start-up bude patriť do toho 3 % – 5 % rozsahu úspešných start-upov.

************************************************

Súťaž „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“ vyhlasuje dvakrát ročne rektor Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. Organizátorom je Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (UCITT). Hlavnými partnermi súťaže sú Slovak Business Agency (SBA) a Saab AB. Dňa 7. novembra 2017 sa v priestoroch novootvoreného Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM (UPV TECHNICOM) v Košiciach konalo finále 6. kola súťaže „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“. Do finále postúpilo 12 inovatívnych projektov z 25 prihlásených.

O postupujúcich start-upoch do pred-inkubačného pobytu v Startup centre TUKE rozhodla odborná komisia pod vedením predsedu komisie, prorektora pre inovácie a transfer technológií TUKE, prof. Ing. A. Čižmára, CSc. Členmi komisie boli zástupcovia investorov, súkromnej a verejnej sféry – Slavomír Hruška (Investeers, a. s.), Miroslava Micová (Slovak Business Agency), Jozef Vojtko (FPT Slovakia), Miroslav Kubiš (CVTI SR, Odbor transferu technológií), Michal Hladký (Creative Industry Košice) a zástupcovia TUKE – František Jakab, Anton Lavrin, Marcel Behún, Martin Chovanec a Marek Blizco.

 

Zhovárala sa: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Lucia Domaracká

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky