Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

IT Akadémia zorganizovala letné sústredenie talentovanej mládeže

Marta Bartošovičová

Letné IT tábory detí a mládeže

Cieľom projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a informačno-komunikačné technológie. Jednou z aktivít IT Akadémie je aj organizovanie Letného sústredenia talentovanej mládeže. Projekt realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci s niektorými univerzitami a ďalšími partnermi.

Náplňou denných letných pobytových IT táborov je spoločné programovanie robotov, programovanie  mobilných aplikácií, ako aj prepojenie viacerých oblastí prírodných vied prostredníctvom IT aplikácií. Témy v jednotlivých lokalitách sú prispôsobované aktuálnemu záujmu. Cieľovou skupinou sú predovšetkým žiaci základných škôl, u ktorých chcú rozširovať vedomosti v informatike a tak ich smerovať pri výbere štúdia na strednej škole a neskôr i vysokej škole. Druhou, nie menej dôležitou skupinou, sú dievčatá, ktoré sa menej zaujímajú o štúdium informatiky ako chlapci.

Letné sústredenie talentovanej mládeže v obci Krahule

IT Akadémiea zorganizovala v dňoch 7. – 21. 7. 2019 sústredenie v obci Krahule, v rekreačnom zariadení Ski Krahule. Zúčastnili sa ho deti a mládež vo veku od 12 do 17 rokov, ktorí majú záujem o robotiku, elektroniku a programovanie. V letnom tábore im boli k dispozícii odborníci v programovaní, tvorbe a strihaní videa, 3D tlači a konštrukcii robotických stavebníc. Tvorivé programy v rámci jednotlivých skupín boli prispôsobené ich schopnostiam a skúsenostiam z programovania a IT technológií. Súčasťou tábora boli aj rôzne hry a športové súťaže. Letné sústredenie pre 40 detí sa uskutočnilo vďaka finančnej podpore Operačného programu ľudské zdroje.

Praktické cvičenie k Linuxu viedol Ing. Jozef Vaško, FabLab Bratislava

Praktické cvičenie k Linuxu viedol Ing. Jozef Vaško, FabLab Bratislava

Na letnom sústredení v Krahuliach sa 20 dievčat a 20 chlapcov venovalo 3D modelovaniu a 3D tlači, robotike, konštrukcii, programovaniu a video tvorbe. Sústredenie ponúklo účastníkom nové poznatky a zážitky, napríklad praktické cvičenie k Linuxu: Ako nastaviť BIOS pre boot OS či návod ako postaviť robota. Počas dvoch týždňov získali teoretické vedomosti, na základe ktorých si každý z nich vyrobil svojho vlastného robotíka. Ide o originálneho modulárneho robota, ktorý bol vyvinutý na účely letného sústredenia v bratislavskom Fablabe – pracovisko CVTI SR. Mobilné roboty (pavúka, hada a iné) si vyrábali zapojením dielov vytlačených na 3D tlačiarni do rôznych konfigurácií, ktoré si aj programovali.

Letné sústredenie talentovanej mládeže sa konalo v obci Krahule, okres Žiar nad Hronom

Letné sústredenie talentovanej mládeže sa konalo v obci Krahule, okres Žiar nad Hronom

V rámci video tvorby sa venovali animácii STOPMOTION pixelácii a malým animovaným hraným filmom.

„Účastníci sa vďaka profesionálnym lektorom venovali animácii a vytvárali portréty skupín alebo jednotlivcov, aj krátke animované hrané filmy, napríklad video prezentáciu odborných činností. Najväčšiu radosť mali zo stavby vlastného robota“, povedala o letnom tábore Ing. Eva Kalužáková, z národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

Ďalší letný tábor sa uskutoční v auguste 2019: Smart Tábor 2019 – Danišovce

Čo je IT Akadémia?

IT Akadémia - logo Je to podporná platforma v rámci implementácie národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ pre účely trvalo udržateľného systému výchovy a vzdelávania špecialistov v súlade s potrebami trhu práce a požiadavkami IT sektora. Cieľom projektu je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku ainformačno-komunikačné technológie (IKT). Projekt realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci s niektorými univerzitami a ďalšími partnermi.

IT Akadémia zastrešuje partnerstvo všetkých zúčastnených subjektov zo Slovenskej republiky, ktoré ju spoluvytvárajú: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ), Technická univerzita v Košiciach (TUKE), Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (UKF), Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB), Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA), Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), IT Asociácia Slovenska (ITAS), Klaster Košice IT Valley (KEITVA), Slovenská informatická spoločnosť (SISp).

Dlhodobou úlohou IT Akadémie je vybudovanie moderného a tvorivého vzdelávacieho prostredia, ktoré z hľadiska udržateľnosti umožní dlhodobo vychovávať kvalifikovaných odborníkov pre široké portfólio pracovných príležitosti v IT sektore. Jej hlavnou úlohou je vytvorenie podmienok pre realizáciu aktivít projektu: Aktivita 1. Vzdelávanie na ZŠ a SŠ pre informačnú spoločnosť a Aktivita 2. Vzdelávanie na VŠ pre informačnú spoločnosť. Obe aktivity sa členia na podaktivity.

Partnerom IT Akadémie môžu byť základné školy, stredné školy, vysoké školy, IT firmy, združenia, subjekty verejnej správy a ďalšie subjekty, ktoré participujú na realizácii národného projektu.

Projekt Európskej únieOperačný program Ľuské zdroje

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje a fotozdroj: http://itakademia.sk/

http://itakademia.sk/zakladne-informacie/

Fotozdroj: www.krahule.sk/index.php/fotogaleria/leto-u-nas

Ilustračné foto: www.facebook.com/itakademia.sk

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky