Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

História bezdrôtovej komunikácie siaha až na Slovensko

Martina Pitlová

Za vznik služieb ako internet, mobilná komunikácia, konvergencia hlasu a dát, ktorých použitie sa pre nás stalo v tejto dobe nevyhnutné, vďačíme nášmu rodákovi Jozefovi Murgašovi. V súčasnosti sú to najdynamickejšie segmenty v oblasti komunikačných služieb.

V minulosti ich vývoj začínal bezdrôtovým prenosom informácií, ktoré boli zakódované v ustálených telegrafných značkách a bezdrôtovým prenosom hlasu vytvoreného viactónovou moduláciou. Jozef Murgaš bol prvým človekom, ktorý uskutočnil bezdrôtový prenos informácií prostredníctvom tónovej modulácie elektromagnetických vĺn. Spomínaný prenos sa uskutočnil 7. januára 1916 medzi mestami Wilkes-Barre a Scranton. V tom čase predstavoval Murgašov objav svetový unikát.

Najvýznamnejší patent Jozefa Murgaša bol Tón-systém, spôsob prenosu správ, kedy bola bodka a čiarka Jozef Murgašnahradená dvoma rôznymi tónmi. Vďaka tomu sa výrazne skrátila dĺžka jednotlivých znakov. Jozef Murgaš taktiež získal patent na objav, ktorý spočíval v spôsobe bezdrôtového prenosu správ nad zemským povrchom práve vďaka Tón-systému. Odlišná výška tónov bola generovaná prostredníctvom dvoch elektrolytických prerušovačov a kľúčovanie prebiehalo pomocou páky, ktorá bola vychyľovaná zo strednej polohy na jednu, alebo druhú stranu. Jozef Murgaš si taktiež pripísal prvenstvo vo svete za zrealizovanie bezdrôtového prenosu ľudského hlasu, v roku 1905, ktorý bol základom bezdrôtového prenosu a vysielania pre rádio. Murgašov princíp prenosu sa do dnešnej doby využíva pre analógové televízne a rozhlasové vysielanie a bezdrôtovú komunikáciu.

Napriek tomu, že Murgašovi sa na Slovensku počas jeho života uznania nedostalo, je nesporné, že bol významnou osobnosťou našich dejín. Významnou mierou sa pričinil o to, že dnes môžeme využívať také moderné technológie, ktoré sú pre nás samozrejmosťou. Mali by sme si preto pripomínať jeho odkaz a svetové úspechy, ktoré by mohli byť pre dnešnú mladú generáciu inšpiráciou a motiváciou k štúdiu prírodovedných a technických odborov.

Viac informácií o dielach a odkaze Jozefa Murgaša ste mohli vidieť na výstavách v Centre vedecko-technických informácií SR – „Jozef Murgaš – komunikácia včera a dnes“ a  „Wireless world“ s podtitulom „Jozef Murgaš – bezdrôtová telegrafia, rádio, mobilná komunikácia“.

Výstavy sú k dispozícii na zapožičanie.

V prípade záujmu nás kontaktujte na ncpvat@cvtisr.sk.

Zdroj: brožúra – Jozef Murgaš – Komunikácia včera a dnes, CVTI SR

Spracovala: Martina Pitlová

Uverejnila: ZČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky