Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

ChatGPT zmení štúdium aj prácu. Univerzitní vedci a podnikatelia uvažovali, ako sa na to pripraviť

Galina Lišháková

Diskusiu rozpútal nástroj, ktorý začali využívať študenti aj odborníci, pretože dokáže napísať školskú esej i vedeckú štúdiu.

očná dúhovka, z ktorej vyžarujú lúče s číslami - robot. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Onlineovú diskusiu na tému Generatívne ChatBoty – Zakážeme ich? Pomôže ChatGPT ľuďom? nedávno usporiadala AIslovakIA, Národná platforma pre rozvoj umelej inteligencie (AI) na Slovensku.

ChatGPT je onlinovo voľne dostupný četovací program, s ktorým sa dá komunikovať prostredníctvom textu alebo hlasu. Na vytváranie odpovedí využíva strojové učenie a umelú inteligenciu. Môže urýchliť prácu ľuďom, ktorí rešeršujú veľa poznatkov, napríklad právnikom, lekárom či vedcom. No keďže dokáže napísať dokonalú esej na ľubovoľnú tému a vypracovať dokonalé abstrakty vedeckých prác, môže poslúžiť aj lenivým študentom a neserióznym vedcom. Verejné školy v New Yorku a Seattli už zakázali študentom a učiteľom používať ChatGPT a niektorí vývojári vrátane OpenAI, ktorá ho voľne sprístupnila, teraz pracujú na nástroji, ktorý by dokázal rozlíšiť originálny text od plagiátu četbota.

Hlavnými aktérmi diskusie o vplyve generatívnych četbotov na našu budúcnosť boli vedci, odborníci na AI, ktorí o nej zároveň vyučujú na vysokých školách, a predstavitelia súkromného IT sektora. Akademické sféru zastupovali Peter Sinčák z Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) a Martin Takáč z Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Za priemysel a startupy mali slovo Radovan Kavický z GapData Institute a Jozef Kováč zo spoločnosti Ayanza.

Záber z diskusie. Zľava: Martin Takáč z Univerzity Komenského v Bratislave, novinár Ondrej Macko a Radovan Kavický z GapData Institute. Zdroj: AIslovakIA

Záber z diskusie. Zľava: Martin Takáč z Univerzity Komenského v Bratislave, novinár Ondrej Macko a Radovan Kavický z GapData Institute. Zdroj: AIslovakIA

Ako využívať AI a pritom nezabúdať myslieť

Debatu viedol novinár Ondrej Macko, ktorý adresoval prvú otázku Petrovi Sinčákovi, vedúcemu Katedry kybernetiky a umelej inteligencie na TUKE. Pýtal sa ho, ako vníma AI z pohľadu pedagóga a ako na možnosti, ktoré tento nástroj ponúka, reagujú študenti. „Ako pedagóg študentov žiadam, aby sa s AI oboznamovali. A súčasne si uvedomujem, že musím byť viac v strehu, aby som zistil, či zadanú prácu vypracovali oni alebo umelá inteligencia,“ odpovedal Peter Sinčák, ktorý si myslí, že AI by mohla zásadne zefektívniť prácu študentov i učiteľov. ChatGPT však vyskúšal a je presvedčený, že sa mu nedá slepo veriť. „Núti nás, aby sme viac rozmýšľali, čo je napokon aj základným cieľom výučby.“

Podobný názor má Martin Takáč z Centra pre kognitívnu vedu UK v Bratislave. Považuje za skvelé, že ChatGPT bude tlačiť pedagógov k väčšej interaktivite so študentmi. „Už nebude stačiť dať im napísať esej, mali by sme potom s nimi o ich práci diskutovať. Nevyhneme sa tomu, že študenti po tomto nástroji siahnu. Podstatné ale je, aby v tom bola pridaná hodnota, lebo inteligencia, či už umelá, alebo prirodzená, vygeneruje riešenie a potom ho kriticky posúdi. Ani študenti by nemali zabúdať na kritické myslenie a my by sme ho v nich mali viac podporovať.“

Četboti sa stanú virtuálnymi špecialistami

Radovan Kavický z GapData Institute si myslí, že AI bude mať vo vzťahu ku kreativite zásadný význam. „Četboti budú natrénovaní na určité oblasti, vzniknú z nich virtuálni špecialisti na právo či lekárstvo. Budú hľadať finančné toky nekalých činností pre banky, poisťovne či investigatívnych novinárov. Skrátka, budú našimi pomocníkmi a vylepšia prácu každého z nás.“

Upozorňuje však, že v súčasnosti sa nervový systém umelých inteligencií nepribližuje ani úrovni inteligencie najnižších cicavcov. „ChatGPT je len medziprodukt. Cieľom je vytvoriť všeobecnú umelú inteligenciu, ktorá sa bude približovať ľudskej, čo potrvá ešte desiatky rokov. Budúcnosti sa však netreba báť, lebo aj v tomto smere už existujú etické princípy. V istom bode AI zastavíme, aby svoju inteligenciu ďalej nerozvíjala,“ vysvetľuje a dodáva, že pre našu bezpečnosť je tiež mimoriadne dôležité, aby sme ju naučili naše etické princípy.

Jozef Kováč zo spoločnosti Ayanza odpovedal na otázku, či by mali mať k AI prístup všetci alebo len určití ľudia. Uviedol: „Nie je iná cesta. Mali by sme sa ale snažiť podporovať tie oblasti AI, ktoré ľudstvu pomáhajú, a tie, ktoré by jej mohli škodiť, obmedziť.“

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky