Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Mágia supravodičov

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto

Keď bol 24. novembra 1793 počas francúzskej revolúcie popravený Jean-Jacques Ampér, nikto z revolucionárov netušil, že jeho syn objaví jeden zo základných zákonov, na ktorých je postavená klasická elektrodynamika. Takýmto pohľadom do histórie začína dokument Mágia supravodičov z cyklu dokumentárnych filmov Spektrum vedy. Cieľom týchto dokumentárnych filmov je predstaviť a priblížiť prácu a úspechy slovenských vedcov.

Ako sa ďalej hovorí v najnovšom dokumente, nikto z čias Ampéra by zrejme neveril, že v novom miléniu bude reč o uskladňovaní energie v malej cievke a že tá naozaj dokáže uniesť elektrický prúd. Úplne nereálne by sa vtedy zdalo, že elektrina sa v budúcnosti bude vyrábať v zariadeniach podobných veterným mlynom. 

Ako vyrobiť chlad

V dokumentárnom filme Mágia supravodičov sa ďalej konštatuje, že prekážkou elektrického prúdu je odpor vodiča , čo vo svojej práci dokázal Georg Simon Ohm. Ako len odstrániť tieto straty, to už je otázka, ktorá zamestnávala fyzikov a inžinierov celé 19. storočie. Situáciu približuje citát Heike Kamerlingha Onnesa: „Poviem vám, že ľudí v našej dobe už netrápilo, ako vyrobiť teplo alebo elektrinu, ale ako vyrobiť chlad. Experimentoval som a skvapalňoval plyny. Pri skvapalnení Hélia som musel vyrobiť mínus 269 stupňov Celzia.“

Epochálny objav

Keď v apríli 1911 Heike Kamerlingh Onnes ponoril do tekutého Hélia valček z ortuti, zistil, že elektrický odpor sa stratil. Bol to skutočne epochálny objav, uvádza sa vo filme, až na to, že nik nemal ani tušenie, ako to funguje. Kolegovia tohto významného vedca zo súčasnosti už dnes pracujú s vyšší teplotami, potrebujú len 200 stupňov pod nulou, navyše používa sa tekutý dusík, ktorý je lacnejší.

Faktom zostáva, že teoretické predstavy vedcov sa postupne stávajú skutočnosťou, hovorí sa v dokumente Mágia supravodičov a prechádza sa plynule k slovenským úspechom. 200 rokov po boome elektriny sa totiž v Elektrotechnickom ústave Slovenskej akadémie vied pracuje na elektromagnetickej neviditeľnosti. Tím okolo doc. Ing. Fedora Gőmőryho, DrSc. predstavil svetu plášť elektromagnetickej neviditeľnosti a z rúk prezident SR si pán docent prebral cenu slovenský vedec roka 2014.

doc. Ing. Fedora Gőmőryho, DrSc. pri preberaní Ceny

Hľadá sa ideálny tvar

Nazrime ale, čo robia vedci dnes, navádza nás dokument. Doc. Ing. Fedor Gőmőry, DrSc., vedúci vedecký pracovník hovorí, že prvá vec, ktorá nám môže napadnúť pri supravodičoch je, že keďže majú nulový elektrický odpor, tak by sa nimi dali prenášať naozaj veľké elektrické prúdy. Práve toto aj jeho vedecký tím skutočne skúša a nie sú v tom sami. „Vo svete je takých skupín veľa, ale zatiaľ sa nenašiel ideálny tvar takéhoto kábla,“ uvádza docent. Otázkou teda je, koľko ampérov má uniesť náš káblik. Jedna páska prenáša prúd zhruba 200 ampérov. „To je ale stále málo pre veľké magnety. Čím väčší prúd chceme prenášať, tým väčší musí byť priemer kábla.“

V dokumente boli ďalej predstavení spolupracovníci doc. Ing. Fedora Gőmőryho, DrSc., ktorí majú ozaj bohaté medzinárodné zastúpenie. „Stále sa niečo učíme. Je to vzrušujúce, preto som prišiel na Slovensko z Turecka,“ uviedol Mgr. Rifki Terzioglu z Univerzity Sakarya v Turecku. Ing. Michal Vojenčiak, PhD. ho dopĺňa, že objavujú nové priestory, nové témy. „Preto to robíme. Objavujeme novú možnosti použitia supravodičov.“

 © CVTI SR – Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

Čínu náš objav zaujal

Doc. Ing. Fedor Gőmőry, DrSc. ďalej vysvetľuje, že spolu so svojimi kolegami testujú ako zatočiť pásky pre potreby ideálneho káblika, pretože ten je vytvorený z dvoch vrstiev supravodivých pások, ktoré sú takto navinuté špirálovite. „Veľmi zložitý je prechod prúdu v nadväznosti na magnetické polia, ktoré okolo sú.“

V takej veľkej krajine ako je Čína sa supravodivosťou zaoberá množstvo tímov, robia systematický výskum. Špeciálny spôsob ukladania pások, ale vyvinuli tu u nás. Vedec vysvetľuje, že na rozdiel od Američanov máme uprostred trubičku, v nej prúdi schladená kvapalina. „Teda meď je ochladzovaná, náš kábel je chladený zvnútra.“ Tento princíp bol predstavený v Japonsku na konferencii o chladení vysoko teplých supravodičov. Veľmi zaujal výrobcov chladiacich zariadení, uvedomili si vraj, že existujú nové možnosti uplatnenia ich výrobkov.

Medený supravodič, ktorý je ekvivalent jedného bežného supravodivého vodiča. Testovanie mechanickej odolnosti supravodiča na pohyb.

 

„Nespomínam si, kedy sme sa s docentom Gőmőrym stretli prvý krát, ale vždy, keď sme sa stretli, urobil na mňa veľký dojem,“ hovorí Dr. Jie Sheng, postdoktorand zo Shangai Jiao Tong University.

Je to podľa neho vedec, ktorý bežne drží v ruke knihu s poznámkami a prechádza od jedného plagátu k druhému, robí si zápisky, keď hovorí s každým bez rozdielu, či je to profesor alebo študent. „To ma veľmi zaujalo.“

Mnoho zaujímavých informácií

Od supravodivosti si sľubujeme, veľké úspory energie, konštatuje sa ďalej v náučnom filme. Supravodivý materiál vie totiž vytvoriť silné magnetické pole, silnejšie ako príťažlivosť magnetu, silnejšie ako gravitácia, čo je obrovskou príležitosťou pre vedecké výskumy budúcnosti.


Ďalšie naozaj podnetné informácie prináša tento dokument s názvom Mágia supravodičov, ktorý si pozriete aj vo videoarchíve na portáli Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Cyklus dokumentov Spektrum vedy, vysielaný Slovenskou televíziou, je popularizačný projekt, ktorý vznikol v spolupráci Centra vedecko-technických informácií SR , Slovenskej akadémie vied a Slovenskej televízie.

 

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: filmový dokument Mágia supravodičov“

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky