Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Dokážeme získať energiu zadarmo? Mýty a povesti v príbehu legendárneho Nikola Teslu.

VEDA NA DOSAH

Hosťami podujatia bol prof. Ing. Peter Ballo, PhD., a jeho asistent Ing. Patrik Novák, obaja z Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.

Hostia v prednáškach prezentovali konkrétne príklady, ktoré poukazujú na vzťah medzi energiou a priestorom a hovorili aj o možnostiach získavania energie z rozličných zdrojov. Súčasťou prednášky bola aj demonštrácia Teslovho vzduchového transformátora, ktorého činnosť sprevádzali veľmi zaujímavé zvukové a optické efekty.

Prednášky boli venované životu a dielu geniálneho inžiniera Nikola Teslu, ktorého objavy dodnes fascinujú celý svet. Mnohí ho považujú za talentovaného vizionára, ale aj za záhadného vedca. Svojimi objavmi bol schopný vidieť veci ďaleko dopredu a doslova predbehnúť dobu. V roku 1890 zostrojil výbojkovú žiarovku, ktorá svietila bez vlákna. O rok neskôr sa začal zaoberať technológiou rádiového prenosu a po krátkom čase, ako prvý na svete verejne demonštroval rádiokomunikačný prístroj.

Aký vlastne Nikola Tesla bol? Bol komplikovaná osobnosť, pracovitý, vizionár, génius, spával 3 hodiny denne, nebol praktický v oblasti peňazí, bol gambler, hašterivý, lebo druhí mu nerozumejú, ale bol aj veľkorysý a  vzbudil záujem Einsteina. Zomrel však zabudnutý. V závere prednášky prof. Ing. Peter Ballo vyslovil poučenie, ktoré z prednášky vyplynulo: Každý človek má talent, ktorý treba podporiť, ale éra jednotlivcov – géniov už pominula a v dnešnej dobe inžinieri musia spolupracovať.

SÚVISIACE ČLÁNKY

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky