Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Piatok s fyzikou na TVT 2014

VEDA NA DOSAH

Podujatie Piatok s fyzikou, sa uskutočnilo v piatok 14. 11. 2014  ako jedno z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014 v Centre vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Podujatie sa konalo pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Cieľom bolo priblížiť verejnosti fyziku prostredníctvom diela svetoznámeho fyzika a vynálezcu Nikola Teslu.

Téma prednášky: Dokážeme získať energiu zadarmo? Mýty a povesti v príbehu legendárneho Nikolu Teslu

 

Hosťami podujatia bol prof. Ing. Peter Ballo, PhD., a jeho asistent Ing. Patrik Novák, obaja z Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.

V prednáškach prezentovali konkrétne príklady, ktoré poukážu na vzťah medzi  energiou a priestorom a hovorili  aj o možnostiach získavania energie z rozličných zdrojov. Súčasťou prednášky bola aj demonštrácia Teslovho vzduchového transformátora, ktorého činnosť budú sprevádzať veľmi zaujímavé zvukové a optické efekty. 

Prednášky boli venované životu a dielu geniálneho inžiniera Nikola Teslu, ktorého objavy dodnes fascinujú celý svet. Mnohí ho považujú za talentovaného vizionára, ale aj za záhadného vedca. Svojimi objavmi bol schopný vidieť veci ďaleko dopredu  a doslova predbehnúť dobu. V roku 1890 zostrojil výbojkovú žiarovku, ktorá svietila bez vlákna. O rok neskôr sa začal zaoberať technológiou rádiového prenosu a po krátkom čase, ako prvý na svete verejne demonštroval rádiokomunikačný prístroj. Napriek tomu ostal v mnohých smeroch nedocenený, pretože mnoho jeho objavov vzniklo ako vedľajší produkt jeho primárnych výskumov, no ich budúci potenciál si hneď neuvedomil.  Napríklad, katódové lúče pozoroval ďaleko skôr ako ich potom „znovuobjavil“ Wilhelm Conrad Röntgen.  Je dokonca možné, že zostrojil laser, pred viac ako polstoročím od jeho preukázaného objavu.  Tesla však svoj celoživotný výskum zameral na energiu a na jej voľný prenos vzduchom.  Čo vlastne legendárny Tesla  pri prenose energie vymyslel? Je možné získať energiu z ničoho?  Prečo aj po vyše 70-tich rokoch po jeho smrti zostali mnohé jeho vynálezy veľkou neznámou?

Aký vlastne Nikola Tesla bol? Bol komplikovaná osobnosť, pracovitý, vizionár, génius, spával 3 hodiny denne, nebol praktický v oblasti peňazí, bol gambler, hašterivý, lebo druhí mu nerozumejú, ale bol aj veľkorysý a  vzbudil záujem Einsteina. Zomrel však zabudnutý. V závere prednášky prof. Ing. Peter Ballo vyslovil poučenie, ktoré z prednášky vyplynulo: Každý človek má talent, ktorý treba podporiť, ale éra jednotlivcov – géniov už pominula a v dnešnej dobe inžinieri musia spolupracovať.

Piatok s fyzikou bol rozdelený na dve samostatné prednášky s tou istou témou. Doobeda, o 9.00 hod., bola prednáška určená organizovaným skupinám zo stredných škôl, popoludňajšia prednáška bola určená širokej verejnosti a uskutočnila sa o 17.00 hod. 

Viac informácií o prednáškach nájdete na www.tyzdenvedy.sk

Plagát podujatia

Prezentácia k prednáške  Nikolu Teslu

logo pre TVT 2014

Zo zdrojov NCP VaT spracovala: Mgr. Mária  Izakovičová

Foto: Ondrej Králik

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky