Značka: Peter Schmeringa

Dr. Peter Schmeringa: Najdôležitejšie je mať myšlienku, ktorá má potenciál i v komerčnom využití

RNDr. Peter Schmeringa pôsobí od roku 2015 ako riaditeľ výskumu a vývoja v BIATEC LASER TECHNOLOGY a je odborníkom v oblasti Kvantová...

| VEDA NA DOSAH