Značka: ŽU v Žiline

Čarovný svet chémie

Na poskladanie celého vesmíru, a teda aj našej Zeme, ktorá je len malým zrnkom v ňom, je treba niečo vyše sto...

| VEDA NA DOSAH

Ako vzniká pocit

Kedysi si ľudia mysleli, že naše telo je riadené srdcom. Veď aj dnes často hovoríme: „Hovorím to zo srdca“, alebo „Cítim...

| VEDA NA DOSAH

Cesta človeka na Mesiac

V roku 1865 slávny francúzsky spisovateľ Jules Verne, autor veľkého počtu románov pre mládež, vo svojej knihe Cesta na Mesiac popísal...

| VEDA NA DOSAH

Kto (čo) žerie kovy

V prírode sa kovy vyskytujú vo forme rúd, to znamená vo forme hornín, ktoré sú zlúčeninami týchto kovov s inými...

| VEDA NA DOSAH

Študent Žilinskej univerzity v Žiline je na stáži v CERN-e

Študent Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline Róbert Vašek je v súčasnosti na stáži v CERN-e, kde sa venuje...

| VEDA NA DOSAH
Inžinierikovia 2017 na letisku

Žilinská univerzita v Žiline pripravila deťom počas leta bohatý program

Veda a technika môže byť aj zábavná. Presvedčili sa o tom malí účastníci Žilinskej detskej univerzity (ŽDU), ktorých privítala Žilinská univerzita v Žiline...

| VEDA NA DOSAH

Veľká prehliadka technológií budúcnosti – FUTURIKON 3

Budúcnosť na jednom mieste plnom technológií a hravých expozícií, no tiež zaujímavých hostí. Tak možno označiť podujatie FUTURIKON 3, konajúce...

| VEDA NA DOSAH

Vibrodiagnostika

Pavol Pecho sa so svojím projektom Vibrodiagnostika ocitol v dvadsiatke projektov mladých inovátorov, ktorým Nadácia Pontis prispeje prostredníctvom fondu AXA na...

| Monika Tináková

Nevyužitý potenciál Slnka

Najväčším zdrojom energie je bezpochyby Slnko. V súčasnosti však stále existuje veľká medzera medzi globálnou spotrebou energie (priemerne 16 TW...

| VEDA NA DOSAH

Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí

Výmena teoretických poznatkov získaných z vedeckovýskumnej činnosti a praktických skúseností z krízového riadenia vo verejnej správe i v podnikateľských subjektoch, z problematiky ochrany osôb a majetku, problematiky...

| VEDA NA DOSAH