Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Mladí výskumníci, zapojte sa do programu UC Berkeley v oblasti inteligentných dopravných systémov

VEDA NA DOSAH

univerzitný areál

Mladí výskumníci z celého Slovenska majú šancu zapojiť sa do programu UC Berkeley. V októbri 2018 bola vyhlásená druhá výzva na podávanie prihlášok v rámci programu s Kalifornskou univerzitou (Technická fakulta). Program je zameraný na zvyšovanie kompetencií mladých výskumníkov z celého Slovenska v oblasti inteligentných dopravných systémov.

Podmienkou účasti je záujem o spoluprácu s UC Berkeley – College of Engineering, identifikovanie spoločnej oblasti výskumu na Žilinskej univerzite v Žiline (UNIZA) a UC Berkeley – College of Engineering v oblastiach inteligentných dopravných systémov, dopravy všeobecne so zameraním na moderné informačné technológie, treba tiež spĺňať kategóriu študenta Ing. alebo PhD. štúdia, resp. mladého vedeckého, výskumného pracovníka, do 3 mesiacov dať na publikovanie minimálne jeden vedecko-výskumný a jeden popularizačný článok z pobytu a záväzok odpracovať 3 roky po absolvovaní pobytu na domovskej inštitúcii v SR, dĺžka pobytu 4 – 6 mesiacov.

Termín podávania prihlášok je 16. november 2018. Medzi požadované dokumenty prihlášky (všetky v angličtine) patria motivačný list, projekt vo forme zámeru (Project Statement Proposal), CV, 2x odporúčací list (z toho 1x od priameho nadriadeného a 1x od vedúceho pracoviska/resp. ním povereného zamestnanca).

Zmluvu strategického partnerstva s Kalifornskou univerzitou v Berkeley (UC Berkeley) v oblasti inteligentných dopravných systémov podpísala UNIZA dňa 21. 9. 2017. Vďaka podpore Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu bolo možné poslať prvého vedeckého pracovníka do Kalifornie už v pilotnej výzve z januára 2018.
Prvým, ktorý sa zúčastňuje tohto pobytu je Ing. Gregor – získal štipendium a teraz je v Berkeley s projektom Strojového učenia vo forme implementácie s otvoreným zdrojom prostredníctvom viacúčelových metód strojového učenia. Podľa vyjadrení predstaviteľov z UC Berkeley sú v USA s jeho pôsobením veľmi spokojní a už teraz sa tešia na ďalšieho štipendistu.

„Pre UNIZA bolo veľkým úspechom spojenie s prestížnou americkou univerzitou v Berkeley v spoločných oblastiach výskumu. Vedecký pracovník z pilotnej výzvy sa práve nachádza v Berkeley a už teraz sa tešíme, ako v rámci aktuálnej druhej výzvy poskytneme niekomu ďalšiemu túto novú a neopakovateľnú príležitosť,“ hovorí Jozef Ristvej, prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing zo Žilinskej univerzity v Žiline.

Bližšie informácie

 

Informácie a foto poskytla: Ing. Martina Slavíková, Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity v Žiline

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky