Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Medzi ocenených pedagógov patrí aj prof. RNDr. Vladimír Kováč, PhD., odborník na ekológiu vodných živočíchov

VEDA NA DOSAH

prof. RNDr. Vladimír Kováč, PhD. z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

Venuje sa ekológii vodných živočíchov, najmä rýb, ontogenéze a evolúcii a biologickým inváziám. Je vedúci špičkového tímu IBER (Invázna biológia a ekomorfológia rýb), je autorom desiatok vedeckých štúdií publikovaných v renomovaných zahraničných časopisoch s vysokým IF.

Prečítajte si rozhovor s prof. RNDr. Vladimírom Kováčom, PhD. z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, Katedra ekológie.

Patrí medzi 30 pedagógov UK, ktorí sa zaslúžili o vedecké, umelecké i odborné úspechy študentov; ďakovné listy im pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva odovzdal rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

S. CIGÁŇOVÁ: Aká je vaša bezprostredná reakcia na zisk tohto ocenenia?

V. KOVÁČ: Ocenenie ma veľmi potešilo, pretože Medzinárodný deň študentstva sa spája aj s Dňom boja za slobodu a demokraciu. Sloboda patrí v mojom hodnotovom rebríčku na najvyššie priečky, no v kontexte dnešného diania mám čoraz väčšie obavy, že ju môžeme u nás na Slovensku ľahko stratiť.

S. C.: Čím konkrétne sa na fakulte zaoberáte?

V. KOVÁČ: Som biológ, takže ma zaujíma, ako funguje život na našej planéte. Spolu s výskumným tímom, ktorý vediem, sa zaoberáme skúmaním biologických javov na úrovni organizmu a interakcií medzi organizmami. Posledné dve dekády sa venujeme najmä výskumu biologických invázií, čo zahŕňa široké spektrum oblastí od morfológie cez vývinovú biológiu až po ekológiu a evolučnú biológiu, pričom našimi modelovými organizmami sú ryby. Biologické invázie majú veľký význam nielen z hľadiska základného výskumu, ale ovplyvňujú aj náš každodenný život. Veľa času tiež venujeme analýzam vplyvu ľudských aktivít na životné prostredie, najmä na riečne ekosystémy. Poznatky, ktoré prinášame z tohto výskumu, sú žiaľ často skľučujúce…

S. C.: Čo považujete za najväčší úspech, ktorý sa vám počas kariéry podaril?

V. KOVÁČ: To je ťažká otázka. Podarilo sa nám niekoľko vedeckých objavov, ktoré majú slušný medzinárodný ohlas, ale asi najväčším úspechom je to, že všetkých deväť doktorandov, ktorí pod mojím vedením úspešne obhájili svoje dizertačné práce, našlo pracovné uplatnenie vo svojom odbore. Väčšina z nich dokonca tvorí náš výskumný tím na Prírodovedeckej fakulte UK a to je v nehostinných podmienkach Slovenskej republiky, ktorá dlhodobo zanedbáva podporu výskumu, takmer zázrak.

S. C.: Prečo ste si zvolili prácu pedagóga? Napĺňa vás?

V. KOVÁČ: Byť učiteľom podľa mňa patrí medzi najkrajšie povolania. Prináša možnosť pracovať s mladými ľuďmi, čo je veľmi inšpirujúce a povznášajúce.

S. C.: Aký je váš názor na súčasný proces vyučovania na VŠ?

V. KOVÁČ: Odpovedať na túto otázku je zložité. V prvom rade treba rozlišovať medzi jednotlivými VŠ. Na Slovensku sú v tomto smere priepastné rozdiely. Úroveň vyučovania na niektorých VŠ je žalostná, kritériám univerzitného vzdelávania sa ani len nepribližuje. Hovorím o tých školách, ktoré nie sú schopné robiť vlastný výskum, resp. ich tvorivý potenciál je blízko nuly. Na druhej strane, podľa prestížneho medzinárodného rebríčka Round Univerzity Rankings 2018 sa vyučovanie v oblasti prírodných vied na Univerzite Komenského umiestnilo na skvelom 80. mieste, čo nás radí do Diamantovej ligy, čiže medzi najlepšie univerzity na svete. Nechcem tým samozrejme povedať, že nemáme čo zlepšovať, je to však veľmi povzbudivý výsledok.

S. C.: Čo by teda bolo dobré v rámci neho vylepšiť?

V. KOVÁČ: Myslím si, že najväčšie rezervy máme v miere interaktivity vyučovacieho procesu. Mali by sme nechať viac priestoru študentom v tom zmysle, aby sa (spoločne s vyučujúcimi) intenzívnejšie zamýšľali nad novými poznatkami, ktoré v dnešnej dobe pribúdajú závratným tempom. Mali by sme ich viac učiť, ako sa orientovať v obrovskom množstve nových informácií, ako ich spracovať, a ako s nimi narábať. A hoci to platí aj pre prírodovedné odbory, mimoriadne dôležité je to pre spoločenské a humanitné odbory, kde čelíme aj neznesiteľnému množstvu dezinformácií. To prináša obrovské riziká vo vzťahu k zachovaniu demokracie a slobody na Slovensku.

S. C.: Čo by ste odkázali študentom, ktorí majú reálny záujem o štúdium a chcú v ňom napredovať?

V. KOVÁČ: Rád by som ich povzbudil do ďalšieho štúdia, pretože vzdelanie je najlepšou investíciou do rozvoja vlastnej osobnosti. Kvalitná univerzita neposkytuje študentom len vzdelanie, ale aj všeobecný rozhľad, vyspelý pohľad na svet, kultúru správania a mnohé iné zručnosti, ktoré im určite pomôžu byť v živote úspešnými a šťastnými ľuďmi. Mali by hľadať, čo ich chytí za srdce. Práca vypĺňa veľkú časť nášho života a – slovami Steva Jobsa – jediný spôsob, ako byť skutočne spokojní, je robiť to, čo považujeme za skvelú prácu. A jediný spôsob ako robiť skvelú prácu, je milovať to, čo robíme. Z mojich vlastných skúseností viem, že šťastie praje pripraveným.

 

Rozhovor poskytol: prof. RNDr. Vladimír Kováč, PhD. z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

Zhovárala sa: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto:

https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/preco-nie-je-dobre-stotoznovat-evoluciu-s-darwinom/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky