Značka: robotika

Vedecko-technickým tímom roka 2016 sa stal aj kolektív Výskumno-vývojového centra AUTOMOTIVE

Vývoj, výroba a implementácia technologickej aplikácie kolaboratívneho robota do výrobného i nevýrobného procesu automobilky ŠKODA AUTO, a. s. Takým niečím...

| VEDA NA DOSAH

Morálka robotov

Rozvoj technológií prináša nové výzvy aj v uplatňovaní etických princípov. Všeobecne platné etické princípy nie je možné jednoducho aplikovať na situácie...

| VEDA NA DOSAH
kurz 3D tlače pod patronátom FABLAB Slovensko

Leto plné záujmu o elektroniku

Práve v týchto dňoch prebieha už 26. ročník dvojtýždňového Letného sústredenia talentovanej mládež v elektronike (LSTME), ktoré ponúka chlapcom a dievčatám možnosť zdokonaliť...

| VEDA NA DOSAH

Štvrtá priemyselná revolúcia – slogan pre Európu

Európa v porovnaní so zvyškom sveta začína zaostávať v priemyselnej výrobe. Predovšetkým rýchlo sa rozvíjajúce ekonomiky východnej Ázie začínajú bežne...

| VEDA NA DOSAH

Prichádza robotická doba

First Lego League je najväčšia medzinárodná robotická súťaž pre mladých výskumníkov vo veku od 10 do 16 rokov. Deťom z...

| VEDA NA DOSAH
01Jún
Seminár | Bratislava

Seminár zo sveta robotiky: 3D-printed humanoid

Ako si vytlačiť humaniodného robota na 3D tlačiarni a ako ho poskladať a oživiť? Zaujímate sa o túto problematiku? Príďte...

04Máj
Seminár | Bratislava

Seminár zo sveta robotiky: Internet of Things a Crowdsourcing

V súvislosti s Internetom vecí (IoT) sa objavilo veľké množstvo projektov, ktoré využívajú zber dat zo zariadení rozptýlených po celom...

Androver – mobilný robot založený na operačnom systéme Android

Robotika je veda, ktorá využíva poznatky z mnohých iných vedných odborov a odvetví (strojárstvo, elektrotechnika, informatika, ...) na návrh, konštrukciu, prevádzku...

| VEDA NA DOSAH

Letná škola robotiky vo Viedni

Association of Automation and Robotics v spolupráci s Centauro Ltd. organizuje Letnú školu robotiky (Robotics Summer School) v dňoch od...

| VEDA NA DOSAH

Rozhovor s docentom Františkom Duchoňom z FEI STU

Doc. Ing. František Duchoň, PhD., vyštudoval Fakultu elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STU), odbor automatizácia. Dizertačnú prácu na tému „Návrh...

| VEDA NA DOSAH