Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Protherm Production predstavil svoju stratégiu

Marta Bartošovičová

Závod Protherm Production v Skalici

Digitalizácia, robotizácia, dosiahnutie úrovne „smart factory“ a cesta k Industry 4.0 – sú v súčasnosti cieľom mnohých spoločností na Slovensku. Jednou z nich je aj závod Protherm Production v Skalici, ktorý predstavil svoju dlhodobú stratégiu. Od inovácií závisí konkurencieschopnosť každého závodu v budúcnosti.

Prínosom Industry 4.0 má byť úzke prepojenie výrobných strojov, zariadení a ľudí, ktoré zvýši efektívnosť, zníži náklady a šetrí zdroje. Na ceste za digitálnym podnikom má Protherm Production výhodu: Je súčasťou nemeckého koncernu Vaillant Group, ktorý neustále inovuje a počas svojej 140-ročnej existencie zaviedol mnohé inovácie v oblasti technológií. Závodu v Skalici nahráva aj fakt, že dosahuje svoje historické maximá, nedávno sa zaradil medzi top producentov vykurovacích zariadení v Európe. Za rok 2017 vyrobil historicky najviac – rekordných pol milióna zariadení na vykurovanie a ohrev vody. Trendu industrializácie praje aj to, že nové technológie sú dostupnejšie, než kedykoľvek predtým.

„Už pred príchodom trendu Industry 4.0 bol Protherm Production v niektorých oblastiach na pokročilej úrovni digitalizácie. S tímom zloženým z manažmentu momentálne pracujeme na 22 oblastiach, ktoré s digitalizáciou úzko súvisia,“ povedal digital plant coordinator Tomáš Šlambora. Ide napríklad o využitie kolaboratívnych robotov, mobilných aplikácií, asistenčných systémov, rozvoj autonómnej vnútro-podnikovej logistiky či testovanie nových technológií, ktoré by mohli byť implementované v budúcnosti.

Využitie mobilnej aplikácie a LCD obrazoviek

Digitálny podnik poskytuje možnosti pre neustály prehľad, ktorý umožňuje pružne a rýchlo reagovať na zmeny. V Protherm Production sa tento prehľad dosahuje aj s využitím mobilnej aplikácie a LCD obrazoviek. Zhromažďované a vyhodnocované je veľké množstvo dát, ktoré sú dostupné online. Ukazovatele produktivity linky, efektivity strojov, dochádzka, počet otestovaných kotlov – dostupné cez mobilnú aplikáciu – sú na ranných poradách pravidelne vyhodnocované zodpovedným tímom. Informácie sú dostupné aj na veľkých LCD obrazovkách priamo na výrobných linkách. Za týmto všetkým stojí systém pre zvýšenie celkovej výkonnosti podniku, pre neustálu optimalizáciu procesov vo výrobe a ich zlepšovanie – s názvom VPS (Vaillant Production System).

Výroba vykurovacích zariadení v spoločnosti Protherm Production v Skalici

Výroba vykurovacích zariadení v spoločnosti Protherm Production v Skalici

Plánujú prepojiť kolaboratívne roboty s operátormi výroby

V budúcnosti sa plánuje vzájomné prepojenie kolaboratívnych robotov s operátormi výroby a autonómnymi vozíkmi AGV, ktoré budú odvážať hotové výrobky na expedíciu. A to aj vďaka „internetu vecí“. V Protherm Production vytvára ideálny základ pre túto ideu (v oblasti asistenčných systémov) úspešne zavedený riadiaci systém „Assembly Management System“ (AMS). Na jeho vývoji a vylepšovaní neustále pracuje medzinárodný tím z centrály v Remscheide.

V súčasnosti riadi AMS systém nielen montážne postupy (ktoré zjednodušujú prácu operátorom na linke), ale aj celé montážne linky a všetky elektrické zariadenia nainštalované na týchto linkách. „Vďaka tomu dokážeme na jednej linke bez problémov vyrábať až 200 rôznych typov kotlov na dennej báze. Devízou tohto systému je, že dokáže riadiť aj logistické procesy,“ dodáva T. Šlambora. Práve AMS systém v budúcnosti umožní prepojenie nových technológií, komunikáciu medzi nimi a výmenu dát. V blízkej budúcnosti plánujú v Protherm Production spustiť ďalší modul, ktorý umožní online sledovanie a automatické zasielanie dát o množstve materiálu na montážnych linkách a po spotrebovaní kritického minima pošle informáciu o potrebe návozu.

Online kontrola parametrov

Jednou z oblastí, ktorých sa v Protherm Production dotýka digitalizácia, je aj riadenie kvality. Tento rok v závode testujú software, ktorý umožní online sledovať výsledky, hodnoty z procesu skrutkovania skrutiek na montážnej linke. „Tento systém nás upozorní, ak zistí akúkoľvek odchýlku od štandardného procesu skrutkovania. Priamo na montážnej linke bude pracovník kontrolovať všetky požadované parametre a môže vyriešiť problém ešte skôr, ako reálne vznikne“ objasnil T. Šlambora.

Kvôli šetreniu času, znižovaniu nákladov a zefektívneniu práce zavádzajú v Protherm Production zmeny aj pokiaľ ide o údržbu strojov a zariadení. Opravy sa nerealizujú až po poruche stroja, ani preventívne v určitom časovom období. Ako to teda funguje? Na zariadení sledujú vopred definované parametre a v prípade dosiahnutia kritických hodnôt týchto parametrov je privolaný pracovník údržby. Tomáš Šlambora informoval, že ide o projekt prediktívnej údržby, ktorý v tomto roku odštartovali na niekoľkých zariadeniach a procesoch.

V závode Protherm Production v Skalici dosiahli v roku 2017 rekord vo výrobe

Závod Protherm Production zo Skalice vyrobil v roku 2017 rekordných pol milióna zariadení na vykurovanie a prípravu teplej vody. V tejto oblasti sa zaradil medzi top producentov v Európe. Je členom medzinárodného koncernu Vaillant Group, ktorý sídli v nemeckom Remscheide. V Skalici sa vyrábajú zariadenia pre trhy 24 krajín Európy, Ázie a Afriky. V súčasnosti má okolo 600 zamestnancov. Súčasťou Protherm Production je aj East Hub, distribučno-logistické centrum pre strednú a východnú Európu.

 

Informácie poskytla: Oľga Gluštíková, Key Communications, s. r. o.

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto a infografika: Protherm Production, Skalica

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky