Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Poznáme tím, ktorý poputuje na medzinárodnú súťaž v robotike do Číny

VEDA NA DOSAH

jedna zo súťažných kategórií/súboj rytierov

Zbližovať deti a mladých ľudí s akademickými a praktickými pracovnými schopnosťami 21. storočia, vďaka čomu sa im sprístupňuje svet vysokých technológií, je myšlienkou podujatia s názvom RoboRAVE Slovensko. Víťazstvo si bolo treba vybojovať v robotických výzvach: súboj rytierov (jousting), doprava loptičiek (line following), hasenie ohňa (fire fighting: najzložitejšia kategória, v ktorej úlohou autonómneho robota je na súťažnej dráhe samostatne nájsť a zhasnúť 4 horiace sviečky) a tiež v novinkách SUMO-SUMO (zápas robotov v kruhu) či a-MAZE-ing (skvelé začiatky).

Celoslovenské finále obľúbenej súťaže v robotike pod názvom RoboRAVE Slovensko sa konalo v dňoch 1. a 19. októbra 2018, tradične na Žilinskej univerzite v Žiline, spolu s krajským kolom 21. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET. Obe podujatia prilákali aj širšiu verejnosť.

V tomto roku súťažilo až 38 tímov zo Slovenska, Česka a Poľska. Vo veľkej konkurencii si za najvyšší počet získaných bodov odniesol cenné 1. miesto tím SIL_Amavet964 z Gymnázia Cyrila Daxnera z Vranova nad Topľou. Víťazi automaticky postupujú na medzinárodnú súťaž RoboRAVE International, ktorá sa bude konať 19. až 22. júla 2019 v Číne.

„Je veľa dôvodov, pre ktoré každoročne organizujeme toto podujatie. Vidieť ako technika nadchýna čoraz viac mladých. Nielen najvyšší počet účastníkov tohto ročníka, ale aj jeho medzinárodná účasť je dôkazom, že naše snaženie má zmysel,“ zhodnotil Ing. Jozef Ristvej, hlavný organizátor podujatia.

Súťaž autonómnych robotov pod názvom RoboRAVE Slovensko bola v tomto roku zrealizovaná vďaka výbornej tímovej spolupráci AMAVET klubu č. 549 z Martina, Informačného centra mladých, n. o. v Martine, spoločnosti Inguiry Facilitation Inc., USA, Žilinskej univerzity v Žiline, ale aj vďaka finančnej podpore MATADOR Group.

víťazi RoboRAVE Slovensko 2018

V piatok popri finálových súťažiach najlepších robotických tímov prebiehalo aj krajské kolo Festivalu vedy a techniky AMAVET pre Žilinský kraj, v ktorej mladí vedci prezentovali svoju bádateľskú činnosť pomocou panelovej (posterovej) prezentácie. Do 8 krajských kôl sa zaregistrovalo spolu 203 žiakov so 138 vedátorskými projektmi. Najčastejšie kategórie sú Biológia, Elektrina a mechanika, Environmentálne vedy a Fyzika a astronómia. Odborná komisia zložená z vedcov a vysokoškolských pedagógov, najmä zo Žilinskej univerzity, vybrala 6 najlepších projektov, ktoré postúpili na jubilejný 21. ročník celoslovenského finále Festivalu vedy a techniky AMAVET, ktorý sa uskutoční v dňoch 8. a 9. novembra 2018 počas Týždňa vedy a techniky v Bratislave za účasti mladých vedcov z Ruska, Belgicka, Španielska a Mexika.

 

Informácie a foto poskytla: Ing. Martina Slavíková, Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinská univerzita v Žiline

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky