Značka: polymér

25Feb
Prednáška | Bratislava - Lamač - Mestská časť

Veda v CENTRE: Polymérne mikrokapsuly a liečba cukrovky

Polymérne biomateriály nachádzajú široké uplatnenie v súčasnej medicíne. Kontrolované uvoľňovanie liečiv, tkanivové inžinierstvo, umelé orgány, technické pomôcky a prístroje predstavujú...