Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Hydrogély, zložité mapy či radiácia

Monika Tináková

mladí vedci SAV počas roadshow

Týmto témam venovali vyučovacie hodiny mladí vedci Slovenskej akadémie vied, ktorí v rámci projektu Roadshow mladých vedcov po školách Slovenska vyrazili do okolia Banskobystrického a Nitrianskeho kraja. Anna Zahoranová z Ústavu polymérov SAV, Tomáš Goga z Geografického ústavu SAV a Matúš Balogh z Fyzikálneho ústavu SAV odučili spolu 9 hodín fyziky, geografie a chémie.

„So žiakmi sme sa interaktívnou formou naučili pracovať s rôznymi mapovými aplikáciami. Vyhľadávali sme trasu medzi dvoma mestami, plánovali turistický výlet alebo učili sa vyhľadať si meteorologickú stanicu, ktorá je najbližšie k nejakej obci. Vysvetlili sme si princíp fungovania geografických informačných systémov a na záver si už žiaci sami vyhľadávali vlastníka pozemku pod školou alebo aktuálnu polohu vlaku na mape,“ povedal Tomáš Goga z Geografického ústavu SAV.

Tomáš ocenil interaktivitu žiakov, s ktorými sa mu darilo viesť plnohodnotný dialóg. Podobné pocity opísal aj Matúš Balogh u Fyzikálneho ústavu SAV, ktorý prednášal na tému „Ťažké ióny, radiácia, rádioterapia“.

„Snažil som sa študentom v jednoduchosti priblížiť radiáciu ako takú, nakoľko je to niečo s čím sa nevedomky stretávajú každý deň, ale nemajú o tom jasnú predstavu čo to je (samozrejme okrem faktu, že je to niečo zlé). V prednáške som sa zameral hlavne na zaujímavosti, aby som oslovil aj tú väčšinu študentov, ktorých fyzika obyčajne neoslovuje. Preto okrem definície rádioaktivity, rôznych spôsoboch rádioaktívnej premeny a definícií ekvivalentnej dávky som rozprával aj o jadrových nehodách (Fukušima, Černobyľ, Kyštym, Three Mile Island, A1 Jaslovské Bohunice) a ich dopadoch na populáciu, o preživších výbuchu atómových bômb. Ako jedno z pozitívnych využití žiarenia som na záver prednášky spomenul terapiu ťažkými iónmi na liečbu nádorových ochorení,“ povedal Matúš Balogh.

študenti počas vyučovania

Popularizácia vedy má podľa neho dva konce.

„Na jednej strane môže akadémia prezentovať svoj výskum a vedcov, zatiaľ čo sa k ľuďom dostávajú zaujímavé informácie a aktuálny výskum v slovenskej vede. Cieľom popularizácie na stredných školách je aj snaha o usmernenie resp. motivovanie študentov vo výbere aj ťažších študijných programov na vysokých školách. Je ale potrebné, aby bolo pri popularizácií vidieť aj mladých ľudí, s ktorými sa môžu študenti viac stotožniť a to sa v rámci projektu Roadshow na školách aj deje,“ doplnil Matúš Balogh.

Anna Zahoranová z Ústavu polymérov SAV prednášala o hydrogéloch.

„Žiakov som najskôr uviedla do témy polymérov. Vysvetlili sme si, že polyméry nie sú len plasty, ale aj prírodné materiály, ako škrob či bielkoviny. Potom som im názorne ukázala, že hydrogély sú materiály schopné nasať množstvo vody a zároveň sa nerozpustia. Deje sa to vďaka ich presietenej štruktúre. Školáci si sami vyskúšali prípravu gélových alginátových sfér. Toto som prepojila s výskumom na našom ústave, kde podobné alginátové mikrokapsuly používame na enkapsuláciu pankreatických ostrovčekov pri liečbe diabetu,“ vysvetlila Anna Zahoranová.

príprava gélových alginátových sfér

Roadshow mladých vedcov po školách si kladie za cieľ popularizovať vedu, vzdelávať a vychovávať žiakov s dôrazom na prepojenie poznatkov a praxe. Do konca školského roka by chceli mladí vedci navštíviť ešte základné a stredné školy v Trenčianskom a Žilinskom kraji.

Žiaci sa z jej pohľadu aktívne zapájali do vyučovania a téma ich zaujala.

„Najviac mi imponovalo, že všetci učitelia v školách, ktoré sme navštívili, sa snažia robiť pre žiakov aj niečo navyše. Dôkazom je aj to, že nám v rámci projektu otvorili svoje dvere, na vyučovanie si pozývajú odborníkov z praxe. Vnímali sme samozrejme aj ich sťažnosti na podfinancovanie školského systému, obmedzenie výučby prírodovedných predmetov, čo má z môjho pohľadu negatívny vplyv na vedeckú gramotnosť našej mladej generácie,“ povedala polymérna chemička.

Roadshow mladých vedcov po školách si kladie za cieľ popularizovať vedu, vzdelávať a vychovávať žiakov s dôrazom na prepojenie poznatkov a praxe. Do konca školského roka by chceli mladí vedci navštíviť ešte základné a stredné školy v Trenčianskom a Žilinskom kraji.

 

Spracovala: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: Martin Bystriansky, SAV

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky