Značka: Marián Valko

Prezident udelil štátne vyznamenania aj vedcom P. Chebenovi, M. Omastovej, M. Valkovi a K. Zavackej

Pri príležitosti 26. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky udelil prezident SR Andrej Kiska dňa 8. januára 2019 štátne vyznamenania osobnostiam,...

| Marta Bartošovičová

Prof. Marián Valko – Osobnosť vedy a techniky

Ocenený Prof. Ing. Marián Valko, DrSc., odborník v oblasti fyzikálna chémia a molekulová spektroskopia, z Ústavu fyzikálnej chémie a chemickej fyziky, Fakulta...

| Marta Bartošovičová